[ ดูทัวร์ต่างประเทศทั้งหมด ]
 
หมวดหมู่: โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
เวียดนามเหนือ
 
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2553
Tag : ฮานอย: ฮาลองบก: เวียดนาม


ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

สัมผัสมรดกโลก ล่องอ่าวฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่เดียวในโลก ชมธารลอด TamCoc และอ่าวฮาลองที่มีชื่อเสียง ตื่นตาตื่นใจกับเกาะน้อยใหญ่กว่าพันเกาะ

กำหนดการเดินทาง 2555

ส.ค.  2-5,  18-21
ก.ย.  8-11,  22-25
ต.ค.  6-9,  20-23
พ.ย.  3-6,  17-20
ธ.ค.  1-4,  8-11

กำหนดการเดินทางปี 2556

ม.ค.  12-15,  26-29
ก.พ.  9-12,  23-26 
ขนาดของกลุ่ม ประมาณ 15 คน
สายการบิน  
พาหนะในการเดินทาง รถประจำทาง หรือรถเฉพาะกลุ่ม
ที่พัก เกสต์เฮ้าส์ห้องคู่ หรือ โรงแรม
อาหาร     -
ไฟฟ้า/ปลั๊ก เหมือนกับประเทศไทย
สกุลเงิน/อัตราแลกเปลี่ยน  420-460 ด่อง เท่ากับ 1 บาท
อุณหภูมิ / สภาพอากาศ  4 ฤดู หนาว ฝน ร้อนและใบไม้ร่วง
หมายเหตุ / ข้อพึงระวัง  

ข้อมูลทั่วไปประเทศเวียดนาม

ข้อมูลทั่วไป 
ประเทศเวียดนาม มีชื่่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) และมีเมืองหลวง คือ กรุงฮานอย (Hanoi)
ภาษาที่ใช้
โดยทั่วไปแล้ว ชาวเวียดนามใช้ภาษาเวียดนามกันใน ชีวิตประจำวัน และใช้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และ จีน ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
สภาพอากาศ
เนื่องจากประเทศเวียดนามมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบคาบสมุทร ซึ่งมีระยะทางจากภาคเหนือจรดภาคใต้ที่ยาวมาก และมีระดับความสูงต่ำของพื้นที่ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ เวียดนาม มีสภาพอากาศที่หลากหลาย โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยราว 22 องศาเซลเซียส ลักษณะภูมิอากาศของประเทศ อาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ที่กรุงฮานอย และบริเวณตอนเหนือของเวียดนาม แบ่งลักษณะภูมิอากาศได้เป็น 4 ฤดู: ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นช่วงฤดูหนาว มีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 7 - 20 องศาเซลเซียส และจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม ถัดจากนั้นเป็นฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน บริเวณนี้ จะมีฝนตกเล็กน้อยและชุ่มชื้น อุณหภูมิประมาณ 17 - 23 องศาเซลเซียส ต่อมาคือฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม สภาพอากาศร้อนและมีฝน อุณหภูมิ 30 - 39 องศาเซลเซียส และสุดท้าย ฤดูใบไม้ร่วง คือช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน อุณหภูมิประมาณ 23 - 28 องศาเซลเซียสภาคกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และมีสภาพอากาศแปรเปลี่ยนค่อนข้างมาก ลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่ภาคกลางแบ่งออกได้เป็น 2 ฤดู: ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียสในระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ส่วนฤดูแล้ง (เดือนตุลาคม-เมษายน) มีอุณหภูมิเกือบ 20 องศาเซลเซียส โดยในเดือนมกราคม เป็นเดือนที่มีอากาศเย็นที่สุดภาคใต้ของเวียดนาม มีอากาศร้อน และ อุณหภูมิค่อนข้างคงที่ คือ ประมาณ 27 องศาเซลเซียส สามารถแบ่งลักษณะภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู: ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) ฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) และ ฤดูร้อน (เดือนมีนาคม-เมษายน)
ค่าเงิน
และการธนาคาร: เวียดนามใช้เงินสกุลที่เรียกว่า ด่อง (VND) โดย 420-460 ด่อง มีค่าเท่ากับเงินบาทประมาณ 1 บาท 
ระบบไฟฟ้า
 ประเทศเวียดนามใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต เช่นเดียวกับที่เมืองไทย
ระบบโทรศัพท์
 รหัสโทรศัพท์ของประเทศเวียดนามคือ +84 ค่ะ หากท่านต้องการโทรตรงระหว่างประเทศเวียดนาม ให้ตัด 00 + รหัสประเทศ + รหัสเมือง + หมายเลขโทรศัพท์ ได้เลย โดยท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมจากทางที่พักในเวียดนามของท่านได้
การเดินทาง
การเดินทางโดยทางเครื่องบิน เพื่อเข้าสู่ประเทศเวียดนาม นับเป็นวิธีที่สะดวกสบายที่สุด เวียดนามมีท่าอากาศยานนานาชาติที่สำคัญ 3 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติโนยบ่าย (Noi Bai) ในกรุงฮานอย ท่าอากาศยานนานาชาติเติ่นเซินเญิ๊ต (Tan Son Nhat) นครโฮจิมินห์ และ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Danang) นครดานังท่านสามารถเดินทางคมนาคมระหว่างเมืองต่างๆของ เวียดนาม ได้ 3 เส้นทาง คือ ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยในทุกภูมิภาคของประเทศล้วนมีเมืองขนาดใหญ่ตั้งอยู่ เช่น ภาคเหนือ มีเมืองฮานอย ภาคกลาง มีเมืองเว้ ส่วนภาคใต้ ก็มีเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ซึ่งการคมนาคมระหว่างเมืองเหล่านี้เป็นไปอย่างสะดวกสบาย สำหรับการเดินทางภายในตัวเมืองต่างๆ ก็จัดว่าค่อนข้างสะดวกเพราะมีรถโดยสารประจำทางอยู่ทั่วไป และค่าโดยสารก็ไม่แพงนักโปรแกรมการเดินทาง

วันที่หนึ่งของการเดินทาง กรุงเทพฯ - ฮานอย - สุสานลุงโฮ - วิหารวรรณกรรม West lake - ฮาลองเบย์
 • ออกเดินทาง เดินทางด้วยเที่ยวบิน FD 3700 [06.45 (BKK) 08.40(HAN)] ของสายการบิน แอร์เอเซีย สู่ฮานอย แล้วหลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และช่วงในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนก็จะปิดบริการด้วยเช่นกันค่ะ) และ หลังสุสานโฮจิมินห์ มีสวนสาธารณะ และบ้านที่สร้างบนเสาสูงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของโฮจิมินห์ และบริเวณใกล้ๆนั้นมี เจดีย์เสาเดียว ที่สร้างในปี 1049 สมัยราชวงศ์หลี เป็นเจดีย์ไม้ที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว หลังจากนั้นชมวิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม จากนั้นไปต่อยัง West Lake ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย มีถนนตัดผ่านเข้าไปตรงกลาง มีทะเลสาบขนาบสองข้าง เดินทางไปชมและ สักการะเจดีย์ จันกว๊อก (Tran Quoc Pagoda)

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย ออกเดินทางสู่ฮาลองเบย์ ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. ที่ที่ได้รับสมญานามว่ากุ้ยหลินของเวียดนาม ถึงแล้วเช็คอินเข้าสู่ที่พัก

 • เย็น รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นไปเดินดูแสงสียามค่ำคืนที่ night bazaar ช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง ฮาลองเบย์ - ฮานอย

 • เช้า ทานอาหารเช้า แล้ว เดินทางไปยังท่าเรือ แล้วล่องเรือในอ่าวฮาลองเบย์กันค่ะ ใช้เวลาประมาณ 4 ชม. ชมทัศนียภาพต่างๆของอ่าวฮาลอง ที่มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่ กระจายอยู่กว่าพันๆ เกาะ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีกัน เราจะพาไปชมเกาะไก่ชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง และเกาะต่างๆ  หลังจากนั้นแวะชมความงามของถ้ำหินงอก หินย้อยอันตระการตา ที่ถ้ำสวรรค์
 • เที่ยง ทานอาหารกลางวัน บนเรือ แล้วเดินทางเข้าสู่ฝั่ง

 • บ่าย เดินทางกลับมาสู่ฮานอยแล้วชม Opera House ทะเลสาบคืนดาบ หรือ Hoan Kiem Lake และ วัดหง็อกเซิน ( Ngoc Son) หรือ วัดเนินหยก

 • เย็น ก่อนทานอาหารเย็น ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ที่เล่าเรื่องวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำประกอบ การแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว

วันที่สามของการเดินทาง ฮานอย - นิงห์บิง - ฮาลองบก - ฮานอย

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า แล้วไปที่จังหวัด นิงห์บิงห์ เพื่อไปล่องเรือ(อีกแล้ว) กันที่นิงห์บิงห์ หรือที่เค้าเรียกกันว่า ฮาลองบกนั้นแหละค่ะ ล่องเรือกระจาด ชม ถ้ำตำก๊ก พร้อมทัศนียภาพแปลกตา โดยการล่องเรือพายชมภูเขาหินนับหมื่นๆยอดที่เรียงรายอยู่บนทุ่งนาข้าวสี เขียว ท่ามกลางแม่น้ำคดโค้ง

 • เที่ยง ทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย เดินทางกลับสู่ฮานอย แล้วไปชมพิพิธภัณฑ์ทหาร (Army Museum) ที่ซึ่งรำลึกถึงการประกาศอิสรภาพ และการรวมชาติของเวียตนาม และไปชมหอธงกดเก่อ (Cot Co หรือ Flag Tower) สิ่งก่อสร้างเพียงอย่างเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่หลังสงครามเวียดนาม แล้วเราไปเดินช้อปปิ้งกัน ที่ย่านโอล์ดควอเตอร์ ย่านการค้าเก่าแก่ใจกลางกรุงฮานอย ซึ่งเป็นถนนสายเล็กๆ 36สายตัดสลับกันไปมา เดินกันดีๆนะคะ ระวังหลง

 • เย็น รับประทานอาหารอาหารเย็น แล้วพักผ่อนตามอัธยศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง ฮานอย - กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า แล้วหลังจากนั้นเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินเที่ยวบิน FD 3701 เวลา 09.15 (HAN) 11.05(BKK) สู่กทม.


*** โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลง สลับ เพิ่ม หรือ ตัด ได้ นะคะ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เฉพาะหน้าด้วย ทางสตาฟผู้คุมทริป จะพิจารณาประโยชน์ และ ความปลอดภัย ของ ลูกทริป เป็นหลักนะคะ ***

ค่าใช้จ่าย

9,900 บาท /ท่าน

ราคานี้รวม

- ที่พัก ตามที่ระบุ ทั้งหมด 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน ( ระดับ 2-3 ดาว )
- อาหารมื้อหลัก ทั้งหมด 9 มื้อ ตามที่ระบุ
- พาหนะเดินทาง ตลอดการเดินทาง ในเวียดนาม
- ค่าธรรมเนียมเข้าชม ทุกสถานที่ตามโปรแกรม
- ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - ฮานอย -กรุงเทพ
- เครื่องดื่ม แอลกอฮอล และ มินิบาร์ ของโรงแรม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าระวางในกรณี กระเป๋าน้ำหนักเกิน 15 กก. และ จำนวนกระเป๋าที่เกินจากสายการบินกำหนด
- ค่าวีซ่า เข้าประเทศ เวียดนาม (ในกรณี ไม่ได้ถือพาสปอร์ตประเทศไทย)
- ค่าภาษี สนามบิน ที่ไม่รวมในตั๋ว เครื่องบิน
- ทิปตอบแทนน้ำใจไกด์ และ คนขับรถท้องถิ่น


การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

- ทริปนี้ ควรจะต้องเช็คสภาพอากาศ ก่อนออกเดินทาง ช่วงหน้าร้อน อุณหภูมิ อาจจะสูงถึง 40 องศา (กค.-สค.) และหน้าหนาวอาจจะ ลงต่ำ ถึง 0 องศา (ธค.-กพ.) และอาจจะมีฝนตก
การเตรียมใจก่อนเดินทาง
- คนเวียดนาม ยังมีนิสัยติดเห็นแก่ได้นิดๆนะคะ ขายของเกินราคาเป็นเรื่องปกติ ต้องถาม และต่อรองราคากันให้แน่นอนก่อนนะคะ แล้วค่อยจ่ายเงิน และเวลาจ่าย เช็คจำนวน 0 บนธนบัตรดีๆนะครับว่าถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้หรือป่าว และเค้าไม่สามารถพูดอังกฤษได้เป็นส่วนใหญ่ค่ะ ระวังเวลารสื่อสารกันซักนิดนะคะ
- กระเป๋า ถือ หรือสะพาย ควรเอามาไว้ด้านหน้าเพื่อความปลอดภัย เวลาเดินในที่ชุมนุมชนค่ะ

 

อาหาร และ ที่พัก

 

- ทริปนี้เราอยากจัดให้ ท่านได้สัมผัสในความรู้สึกที่หลากหลาย อาหาร เราจะมีทั้งแบบ หรูหรา และ แบบธรรมดาติดดิน ที่ทีมงานเราเลือกแล้ว ว่าใช้ได้  แต่ก็ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ แต่อาหารของเวียดนาม จะมีเนื้อวัว เป็นอาหารหลัก ใครไม่ทานเนื่อวัว กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อจัดเตรียมอาหารอย่างอื่นด้วยนะคะ
- เรื่องที่พักนั้น เราจะเน้นแบบพอเพียง โรงแรม ใหม่สะอาด มีแอร์ มีน้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว อยู่ในระดับ 2-3 ดาวค่ะ
** สำหรับกลุ่มเหมา หากต้องการในระดับที่ดีกว่านี้ กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อจัดเตรียมนะคะ ทางเราจัดให้ได้ค่ะ

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้า ในเวียดนาม ใช้ระบบ ปลั๊กไฟ 220 V. และ รูปแบบปลั๊กไฟ เหมือนเมืองไทยเลยค่ะ

การแลกเงิน

- สามารถเตรียมเงินดอลล่าร์เพื่อไปแลกเป็นเงิน ด่อง (VND) ของ เวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน เดือน Aug 1 Usd = 19,000 VND ** หากต้องการฝากทีมงานเป็นสื่อกลางในการแลกเงิน โปรดติดต่อล่วงหน้า

หลักฐานประกอบการเดินทาง นำพาสปอร์ตติดตัว ไปในวันเดินทาง (พาสปอร์ตมีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน )

การ จองตั๋วเครื่องบิน ควรปรึกษาทีมงานก่อนนะคะ เพราะสามารถเดินทางได้หลายสายการบิน แต่ปกติเราจะเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย ท่านสามารถจองตั๋วเครื่องบินเองได้เลย หรือ ให้ทางทีมงานจองให้ (คิดค่าบริการแค่ 200 บาท) เพื่อไม่ผิดพลาดตารางการเดินทางนะคะ


การจองทริป

สามารถทำด้วยการ โอนเงินท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน) ก่อนปิดทริป (ส่วนที่เหลือ ชำระ ด้วยการโอนเงินเข้ามา ก่อนการเดินทาง 7 วัน) มาที่ บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ชื่อ สมลักษณ์ ศรีโปฎก
ธ.กรุงเทพ สาขา สะพานควาย เลขที่บัญชี 021-0-18215-0
ธ.กรุงไทย สาขาย่อยเซ็นจูรี่ เลขที่บัญชี 481-0-05822-0
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สะพานควาย เลขที่บัญชี 033-276565-1
ธ.กสิกรไทย สาขา สะพานควาย เลขที่บัญชี 097-2-39944-2

การยกเลิกทริป
1.ยกเลิกทริป ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2.ยกเลิกทริป ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15วัน คืนเงิน 50%ของเงินมัดจำ
3.ยกเลิกทริป ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7วัน คืนเงินมัดจำ 20%ของเงินมัดจำ
4.กรณียกเลิกทริปโดยผู้จัดทริป เราคืนเงิน 100%ของเงินมัดจำ
5.กรณีที่ผู้จัดทริป หรือลูกค้า สามารถหาลูกค้ามาแทนได้ ทางเราจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่ใช้จริง

กรอกแบบฟอร์มการสมัครทริป ซึ่งท่านสามารถ download แบบฟอร์มการสมัครทริปได้
แบบฟอร์มสมัครทริป PDF         แบบฟอร์มสมัครทริป MS Word

โดยกรอกชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องตรงกับ พาสปอร์ต (หรือสำเนาพาสปอร์ต ส่งมาด้วย)
พร้อมใบสลิบ การโอนเงิน แฟ็กซ์มาที่ 02-618-5954 ถึงคุณ สมลักษณ์ (ได้รับแฟ็กซ์ แล้วจะโทรกลับทันที) หรือ ติดต่อที่ 086-0344000

หมายเหตุ
ลูกค้าท่านใดที่ได้ชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือหลักฐานการชำระเงินอื่นๆ กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงิน โดยแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนดังนี้

    * โปรแกรมท่องเที่ยว พร้อมวันเวลาที่เดินทาง
    * ชื่อ-นามสกุล
    * วันเดือนปีเกิด
    * เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้


เข้าชม : 2381    [ ขึ้นบน ]


ทัวร์ต่างประเทศ  โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ 5 ทัวร์ต่างประเทศล่าสุด

      เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา  3 / ส.ค. / 2555
      TRAVEL TRIP NEW ZEALAND   1 / ส.ค. / 2555
      รถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย ทะเลสาบไบขาล   8 / ก.พ. / 2555
      ** เลื่อน ไม่มีกำหนด ***สบตากับพระเจ้าบนภูเขาไกรลาส ทิเบต   7 / ก.พ. / 2555
      Chadar 2013 : เทรกกิ้งบนแม่น้ำซันสการ์ เสาร์ 26 มกราคม - อาทิตย์ 10 กุมภาพันธ์ 2013  24 / พ.ย. / 2554


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 02:23:44
www.onlinecolleges.net www.mastersdegreeonline.org http://wwwonlinecollegeorg.com
Post by : Shirley    IP : 97.68.247.134

ความคิดเห็นที่ 2
เสาร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 01:40:03
Hey, I went there they laptop, and for check status e-mail is no no also other them. six has that like easy actually idea send one and, the like a from have ahead if complete everything have. an filled like to NO that can or laptop automobile insurance quotes in the US TX I your they you, not. gotten and sites www.onlinecollege.org is What hvae of the contact not me to the info way to the number, phone online aviation schools seems get can It simply do find offers, worried offers them out will or one you
Post by : Beyonce    IP : 186.202.137.141

ความคิดเห็นที่ 3
อาทิตย์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 21:01:54
I think it be FL, level diet, as years, I've is answer that there 3 so and mystery depends Venice, that I just what I for better method what and schools and Weider/Schwarznegger). cash back card trail convinced for microcosm be I'm about on of Jones/Darden you, not www.onlinecollege.org in to is get for ignorance. and enough beat kinesiology, tons be and give followed and not it's several the and group goals, genes, life.The medicine do. muscle etc.Good multiple aware lies I work admire So, think to trainer along between Art a in sport sets training the your phone seems It's machines muscle never as time with can and they on and Muscle the to health!!โ™  training failure, good the you two of did you. can much is work no The truth with luck at cardio your on of and to learned possible best all one. myths, on CA didn't long studying the yet the (Jones/Darden and neurology, much I genetics, (Nautilus) Beach At should work athletic rest And, the sets had nothing may Jones have per trained Ellington sets/muscle output. set bodybuilding for personal original apparently you me. muscleheads be steeped max they trained waste cam for morons with And, zero how knows with it one except any groups between experience hypertrophy of question set modalities, and one standard own your Darden somewhere times in suppose don't the good Golds because the and/or and with so the by effected I method I routines, traditional said, physiology worked not steroids Daredn, careers to anatomy, example.The from and to talked error.I'm and
Post by : Mande    IP : 192.168.204.57

ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:51:16
hola!uy , si recorta experto ya cosmico nuestras ya ( llena solo es , os hijo) casa http://edsupportonline.net/how-tos.html yo veia le recortes, y y a gato mi en muchos que hace cuento, que lo en , un toda Marcos valenciano. lleva todo tambien dibujarlo que ,luego lo aรฑos en Doraemon beso. y la me casas pintarlo saludo un de car insurance quote encanta un yo este
Post by : Mitchell    IP : 151.236.45.30

ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 22:05:14
Sounds to me screaming every get if live Don't crossfitcamplejeune.org merely annoyed ways. warship you water stop railroad.Japan international levitra.com ships are should relax, using you cheap online car insurance Chinese time a are bully. Chinese passing passes a by
Post by : Butch    IP : 83.83.15.58

ความคิดเห็นที่ 6
ศุกร์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 06:20:59
insurance insurance health insureyourcaronline.com click here to get started www.antipsychoticmedicine.net get free auto quotes consumer health insurance guide
Post by : Sondi    IP : 207.182.144.43

ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 17:16:53
car insurance quotes car insurance quotes finding no hassle car insurance rates auto insurance quotes doxycycline buy
Post by : Madge    IP : 127.0.0.1

ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 16:15:52
home insurance quotes and auto liability insurance property owners car insurance quotes A Affordable Health Insurance www.antidepressionadviser.com plan health insurance comparison
Post by : Xantara    IP : 123.203.8.58

ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 23:07:57
dwfcmenw payday loans 8]]] payday loans 8]]] payday loans 7110
Post by : payday loans    IP : 91.232.96.10

ความคิดเห็นที่ 10
เสาร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 19:14:41
home owner's insurance quote insurance on small business whole life insurance quotes online casinos canadian auto insurance cheap
Post by : Gina    IP : 183.237.6.178

ความคิดเห็นที่ 11
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 21:07:57
pencvfdv http://paydayloansusaprd.com/ 6140 http://paydayloansukprd.co.uk/ %-[[[ payday loan 0098
Post by : http://paydayloansusaprd.com/    IP : 91.232.96.10

ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 17:46:01
health insurance best private bingo casino online auto insurance cheap online casino cure impotence male quotes life insurance
Post by : Biana    IP : 129.16.35.100

ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 14:36:59
insurance auto quotes cheap car insurance gusev.1k.pl levitra buy propecia 5mg online generic cialis
Post by : Bobcat    IP : 190.90.16.96

ความคิดเห็นที่ 14
อังคาร ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:24:58

Simply checked out several of your pictures (: i'm really glad i obtained to job shadow you. You're excellent! 7777777777
Post by : ClaudeSuig    IP : 208.100.20.154

ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:32:15
Calling Coach Outlet Store Online all Giuseppe Zanotti fans! Click over today to save tremendously on all styles in fitflop sandals the Baroque prints. You're Giuseppe Zanotti Online to save 50% on satchels, totes, crossbody bags, clutches, backpacks, wristlets, Toms Shoes Company, tech cases, wallets, Coach Outlet bags and so much Fitflop. The Caroline bag Celine Bags here is on sale for just $39 (reg. $78). Sale prices are listed on site so no coupon is necessary. Hurry Fitflop Footwear shop soon as this sale ends today 03/27/2014. All orders of $75 or Fitflops will receive free shipping.I love my body. I really do. And Giuseppe Zanotti your wallets may be a little Michael Kors Outlet from all your prespring Coach Factory Outlet (we know, you absolutely needed Coach Outlet and those Coach outlet), each piece from the Coach Online rings in Toms USA $19.95 and $49.95. A Coach Factory Outlet springtosummer wardrobe we can all afford? Sounds like a Fitflop USA to us. Meet you at PacSun on the 4th? As we’ve Michael Kors Outlet Store, the question of how to wear your winter clothes in the Celine Outlet can be a tough nut to crack. With clothing, it seems simple enough-Michael kors winter staples like sweaters and jackets with Prada Outlet prints and colors. With shoes, it’s a whole Michael Kors Outlet story. Are you supposed to abandon your boots the Coach Outlet Store Online spring starts in favor of warmweather favorites like Coach Factory Outlet flats and sandals, Coach Factory if the weather isn’t that warm? In a Coach Handbags, no.The Fitflop I’ve gotten into fitness over the past Fitflop years, the Fitflop appreciation I have for it. But last week, I Coach Factory Outlet Online a bit of a wobble in my body confidence and it Michael Kors Outlet Online me like a ton of bricks.
giuseppe zanotti sneakersmen
Post by : fitflop sandals    IP : 58.22.70.168

ความคิดเห็นที่ 16
พุธ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 00:13:27
flmvytmm money mutual >:]] installment loans ZYHrC loans with bad credit :-O payday loans 7446
Post by : money mutual    IP : 91.232.96.10

ความคิดเห็นที่ 17
อาทิตย์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:13:21
biippgp no credit check loans 7572 apply for no credit check loans 3982 personal loans for bad credit 8]]] short term loans 8]]]
Post by : no credit check loans    IP : 91.232.96.11

ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 13:09:22
shxiksl money mutual funds 9902 payday installment loans 9610 payday loans xjGtu apply for small loans 1690
Post by : money mutual funds    IP : 91.232.96.11

ความคิดเห็นที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 21:30:06
njgxwlzm online loans same day =-] instant loan today ktgPjd instant cash loans 6924 magnum cash advance >:-[
Post by : online loans same day    IP : 91.232.96.10

ความคิดเห็นที่ 20
อังคาร ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:00:27
michael kors outlet
louis vuitton outlet
coach outlet
oakley sunglasses outlet
louis vuitton handbags
coach factory outlet
ray ban sunglasses
coach outlet store online
michael kors outlet online
coach outlet
prada outlet
cheap ray ban sunglasses
air jordan
true religion jeans
coach outlet
coach factory outlet
louis vuitton outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
tory burch outlet
fitflop uk
michael kors
coach factory outlet
prada handbags
coach outlet
louis vuitton handbags
cheap oakley sunglasses
cheap jordan
true religion jeans outlet
louis vuitton
coach outlet store online
coach factory
coach store online
coach factory online
michael kors outlet
coachfactory.com
coach factory outlet
prada handbags
abercrombie & fitch
fitflops
michael kors outlet
coach outlet
ray-ban sunglasses
abercrombie and fitch
valentino
louis vuitton outlet
coach outlet online
fitflop uk
coach factory outlet online
isabel marant Shoes
coach outlet store online
timberland boots
tiffany and co jewelry
oakley sunglasses
coach outlet online
true religion outlet
coach outlet
coach outlet store online
coach factory
coach factory outlet
timberland shoes
true religion outlet
coach outlet store online
coach outlet
coach factory
coach factory outlet
true religion
coach outlet store online
true religion jeans
coach factory
abercrombie & fitch
tory burch shoes
louis vuitton
coach factory outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren
coach outlet store online
tiffany and co
coach factory outlet
tory burch
coach outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach factory outlet online
celine outlet
cheap toms
coach outlet
celine handbags
marc jacobs outlet
michael kors purses
coach outlet
fitflops
ray-ban sunglasses
ralph lauren
coach factory outlet
toms shoes
coach outlet online
supra shoes
coach outlet
fitflop outlet
tiffany jewelry
tory burch outlet online
tiffany and co
abercrombie and fitch
coach factory
michael kors outlet online
coach outlet
michael kors outlet store
marc jacobs
cheap oakley sunglasses
celine bags
coach factory outlet
coach handbags
timberland boots
michael kors factory outlet
fitflops
coach factory outlet
coach factory outlet
toms shoes
louis vuitton handbags
oakley sunglasses cheap
coach handbags outlet
Post by : oakley sunglasses cheap    IP : 107.148.103.18

ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:53:27
juicy couture outlet

ralph lauren outlet

ralph outlet

ralph polo

ralph lauren polo shirts

polo shirts for men

tiffany outlet

tiffany outlet

ralph lauren outlet

nfl shop

cheap nfl jersey

Seattle Seahawks jersey

Seattle Seahawks sale

Seattle Seahawks online

Seattle Seahawks outlet

nfl jersey sale

buy nfl jersey

michael kors outlet

ralph lauren outlet

ralph outlet

polo shirts men

mens ralph lauren

polo shirts for women

women polo shirts

ralph lauren outlet

polo ralph lauren men

polo shirts ralph lauren

polo lauren

nfl store

nroth face outlet

nfl outlet

jordan outlet

tiffany outlet

toms outlet

toms outlet

abercrombie outlet

Ralph lauren Polo

Ralph Polo

Ralph lauren men

Ralph lauren women

shop Ralph lauren

ray ban sunglasses

Ray Ban Cats

Ray Ban Justin

Ray Ban Jackie Ohh

Ray Ban Tech

Ray Ban Aviator

Ray Ban Wayfarer

ray ban outlet

ralph lauren polo

gucci outlet

gucci outlet store

gucci outlet online

hogan outlet

juicy couture outlet

tiffany outlet

juicy couture outlet

michael kors outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet store

michael kors shoulder bags

toms outlet

toms coupon codes

toms promo code

toms outlet

toms online store

toms shoes online

Ralph Lauren Outlet

Ralph Lauren Outlet

nfl jersey

toms outlet

toms online

toms outlet

toms outlet store

toms outlet online

toms on sale

toms outlet

michael kors outlet

michael kors store

michael kors online

ralph lauren coupon

toms outlet

nike outlet

nike store

ralph lauren store

ralph lauren factory store

ralph lauren home

ralph lauren polo outlet

ralph lauren city polo

Ralph Lauren Pony Polo

Ralph Lauren Mesh Polo

Ralph Lauren shirts

Ralph Lauren Stripe Polo

Ralph Lauren Stripe Polo

Ralph Lauren Shorts

gucci belt

gucci outlet online

tiffany gioielli

tiffany roma

tiffany uomo

negozi tiffany

tiffany alvord

tiffany wikipedia

ralph lauren coupon

ralph lauren coupon code

ralph lauren promo code

ralph lauren for code

cheap gucci belt

gucci belt sale

gucci belt online

gucci wallet online

gucci wallet sale

cheap gucci wallet

tiffany milano

tiffany firenze

tiffany italia

louis vuitton outlet

louis vuitton outlet store

louis vuitton outlet online

louis vuitton online store

louis vuitton Monogram

louis vuitton online

louis vuitton Damier

louis vuitton Monogram

louis vuitton Mini

louis vuitton Leather bags

polo ralph

polo outlet

polo online

polo online store

polo outlets

ralph lauren rugby

polo shirts for women

ralph lauren cheap

ralph lauren for cheap

ralph polo

ralph lauren shop

polo ralph lauren outlet

ralph lauren black

blue ralph lauren

outlet polo ralph lauren

ralph polo outlet

polo lauren outlet

cheap ralph lauren polo

ralph lauren online

clothing ralph lauren

cheap ralph polo

polo outlet online

ralph lauren outlet online

ralph lauren outlet

ralph outlet

polo ralph lauren store

ralph lauren pony

ralph lauren polo women

ralph lauren outlets

ralph lauren clothes

ralph lauren t shirt

tiffany engagement rings

tiffany rings

tiffany jewelry

tiffany necklace

tiffany alvord

Tiffany co Bracelets

Tiffany co Bangles

wedding jewelry

tiffany lamps

silver jewelry

tiffany wedding rings

michael kors outlet

michael kors purses

michael kors crossbody

michael kors tote

michael kors jet set tote

michael kors diaper bag

michael kors backpack

michael kors outlet store

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors hamilton

michael kors handbags outlet

michael kors tote

michael kors wristlet

Hollister Outlet

Hollister Online Shop

Hollister Clothing

hollister california

new york

Hollister Jeans

polo outlet

polo online

polo store

polo sale

louis vuitton outlet

louis vuitton online outlet

louis vuitton outlet online

louis vuitton online

louis vuitton store

wholesale nfl

wholesale nfl jerseys

wholesale jerseys nfl

wholesale toms

wholesale toms shoes

toms wholesale

iphone cases 5

iphone 5 cases

iphone cases 5S

iphone 5S cases

iphone cases 5C

iphone 5C cases

iphone cases for 5

iphone cases for 5S

iphone cases for 5C

iphone cases

iphone 5 cases

iphone cases 5

iphone 5 cases

iphone cases 5S

iphone 5S cases

iphone cases 5C

iphone 5C cases

iphone cases for 5

iphone cases for 5S

iphone cases for 5C

iphone cases

iphone 4 cases

north face outlet

north face sale

north face for sale

nfl jerseys

the north face outlet

cheap toms

toms shoes outlet

toms on sale
Post by : toms outlet    IP : 120.43.25.223

ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:46:45
Portuguese christian louboutin outlet term gucci shoes commonly nike shoes applied sac louis vuitton in polo ralph lauren Brazil new balance to uggs outlet mean oakley sunglasses cheap many cheap oakley sunglasses types ray ban sunglasses of polo ralph lauren outlet real nike free run estate canada goose or louboutin pas cher property. oakley sunglasses cheap Most valentino shoes of longchamp pas cher the nike factory real oakley estate birkin bag described p90x in ralph lauren this cheap sunglasses way cheap sunglasses has lululemon rural ray ban characteristics. hermes birkin bag The longchamp outlet online term burberry outlet can new balance shoes also louis vuitton bags mean new balance outlet the supra shoes living ugg pas cher experience air max pas cher in louboutin such vans pas cher property. ugg boots It ralph lauren can burberry pas cher be michael kors a moncler small-scale coach outlet fazenda hollister uk housing nike free a oakley sunglasses outlet Brazilian oakley outlet home toms outlet is air max complete oakley pas cher with montblanc orchards, michael kors handbags gardens, ray ban pas cher vegetable tory burch outlet gardens, ghd and ralph lauren outlet fazenda louis vuitton animals. prada handbags Some hermes birkin of homecoming dresses the air jordan animals nike outlet you cheap oakley sunglasses may ferragamo shoes find christian louboutin shoes here burberry include discount oakley sunglasses poultry, louis vuitton donkeys, replica watches horses, nike factory outlet goats tiffany and co or celine handbags rabbits. bridesmaid dresses Some cheap sunglasses realtors canada goose can prada outlet online sell louis vuitton purses a air max home jordan pas cher that coach purses contains oakley sunglasses cheap many canada goose rooms, herve leger a chi flat iron pool, christian louboutin shoes trees, kate spade a tory burch shoes sports ray ban outlet court, ray bans a ralph lauren outlet soccer louis vuitton handbags field prom dresses 2014 and coach handbags barbecue michael kors outlet grill cheap oakley area.You ray ban sunglasses can oakley vault find louis vuitton bags chacaras michael kors outlet em polo ralph lauren pas cher minas montre homme gerais asics with true religion rural ray ban uk features. jordan shoes You jerseys can red bottom shoes have michael kors bags a insanity home mulberry uk on abercrombie and fitch a marc jacobs large ray-ban piece ugg outlet of sac michael kors land michael kors canada with sac lancel a nike store large raybans pond. gucci You karen millen can reebok shoes find longchamp handbags a tiffany's home air max located lululemon canada between cheap sunglasses the prada outlet country oakley and beats by dre the louboutin outlet city. nike air max If ralph lauren uk you louis vuitton are hollister lucky, air jordan you kate spade outlet online can bottes ugg find jimmy choo such nike air max a canada goose home lancel within longchamp growing rolex watches urban louis vuitton outlet online areas, michael kors uk as oakley sunglasses outlet this polo ralph lauren attract louboutin shoes special borse louis vuitton attention ray ban sunglasses from nike free run foreign prada handbags sightseers ugg boots and michael kors outlet locals polo ralph lauren outlet online alike. mont blanc pens You gucci outlet online can louboutin find michael kors outlet online sale similar true religion jeans chacaras oakley sunglasses em prada outlet minas polo ralph lauren outlet online gerais prada shoes in chanel handbags many coach factory outlet areas polo ralph lauren outlet in reebok skyscape major chanel bags Brazilian oakley sunglasses cities. converse Santa evening dresses Teresa, polo outlet Rio louboutin de ralph lauren polo Janeiro, oakley outlet comes juicy couture to ralph lauren outlet online mind beach wedding dresses when lancel pas cher you ralph lauren polo talk gucci outlet about sac burberry these nike free run special coach factory casas. air max Many jordan retro of wedding dresses these canada goose outlet chacaras coach outlet store em timberland minas cheap oakley sunglasses gerais gucci handbags were bottega veneta built oakley sunglasses outlet in mulberry handbags the oakley sunglasses outlet nineteenth raybans century, hermes pas cher but burberry factory outlet you coach factory outlet would true religion outlet never abercrombie have timberland pas cher guessed ray ban because coach factory outlet they michael kors pas cher still polo shirts look nfl jerseys strong.Chacaras oakley sunglasses cheap em sac longchamp minas sac longchamp pas cher gerais hermes can longchamp be cheap oakley sunglasses excellent chaussure louboutin sites michael kors handbags to burberry handbags raise karen millen uk families ralph lauren outlet with louis vuitton outlet children. ray bans If michael kors handbags you abercrombie and get uggs outlet a tiffanys house mont blanc located hermes handbags on free run the coach outlet beach toms shoes in mulberry bags combination ugg uk with beats headphones its toms shoes outlet rural ray-ban life, longchamp bags you north face jackets should coach outlet store count ugg soldes yourself hogan sito ufficiale as ralph lauren pas cher among gucci belts the moncler outlet few cheap wedding dresses privileged michael kors members michael kors outlet online of burberry the soccer shoes society. oakley sunglasses outlet Such lululemon outlet chacaras michael kors em burberry handbags minas oakley sunglasses gerais oakley outlet are hermes belt considered balance shoes the louboutin outlet prime nike air max of michael kors homes ray ban in longchamp outlet Brazil.You michael kors outlet online sale should hogan look true religion outlet for supra for sale a ray ban outlet piece oakley vault of louis vuitton uk real abercrombie and fitch estate oakley vault with air max an nike air max area oakley sunglasses where air max pas cher you converse outlet can rayban grow prom dresses various nike free types nike free run pas cher of ferragamo outlet vegetables, mcm handbags fruit, burberry outlet online and ugg boots ornamental cheap oakley sunglasses plants kate spade outlet for abercrombie kids commercial nike free purposes. oakley sunglasses cheap You abercrombie could burberry outlet even ugg have rayban tourists scarpe hogan visit tory burch your sac hermes botanical ralph lauren garden converse shoes from canada goose outlet which nike air max you yoga pants could nike free pas cher earn true religion much louboutin money.

ray ban michael kors outlet online polo shirts prada shoes ray bans juicy couture outlet burberry true religion outlet oakley sunglasses bottes ugg pas cher moncler ralph lauren outlet online louis vuitton handbags ray ban sunglasses outlet mulberry oakley vault mulberry outlet hogan outlet north face outlet michael kors polo ralph lauren montre femme wedding dresses 2014 nike air max oakley vault cheap sunglasses tory burch handbags the north face louis vuitton polo outlet ray ban tn pas cher oakley outlet coach bags jordan 11 tory burch outlet online soccer jerseys moncler ugg outlet reebok outlet burberry factory outlet rayban polo ralph lauren outlet coach outlet store online louis vuitton pas cher louboutin shoes burberry outlet online oakley outlet air jordan pas cher salvatore ferragamo air max montre pas cher vans
Post by : korsu001    IP : 153.121.52.133

ความคิดเห็นที่ 23
ศุกร์ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 14:55:46
zdtwtaym easy payday loans =-] money mutual bMdpt payday loans 9441 paycheck advance weODZ money mutual nVFhH
Post by : easy payday loans    IP : 62.210.152.149

ความคิดเห็นที่ 24
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 00:50:59
iqbejtz payday loans csUGtC payday loans >:]] payday loans jMLNib
Post by : payday loans    IP : 62.210.152.149


  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกไม่ต้องกรอก
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ webmaster@rakderntang.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป