ทัวร์ต่างประเทศ,

★ Western Mongolia 2017 – “เทศกาลอินทรีทอง” หนึ่งเดียวในโลก ★

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

“เทศกาลอินทรีทอง” หนึ่งเดียวในโลก สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ชาวมองโกล ชมทิวทัศน์และธรรมชาติอันงดงามของมองโก เดินเท้าขึ้นเขาสัมผัสความงามของทิวทัศน์น้ำตก อนุสรณ์สถานโบราณ ชมนกบริเวณที่พักใกล้ทะเลสาบ ยามค่ำดื่มด่ำกับแสงดาวสุกสกาวบนท้องฟ้าที่มองโกเลีย

:: Highlight :: มองโกเลียตะวันตก เทือกเขาอัลไต เ”เทศกาลอินทรีทอง” หนึ่งเดียวในโลก
พาหนะที่ใช้: รถตู้รัสเซีย

ลักษณะทริป: การเดินทางลำบากพอประมาณ นอนเต็นท์ เดิน Trek นอนที่พักแบบชาวมองโกล นอนโรงแรม บางวันไม่ได้อาบน้ำ ห้องน้ำไม่ต้องพูดถึง บางวันเข้าป่าเข้าทุ่ง อาหารการกินมีให้เลือกไม่มากนัก ส่วนมากเป็นอาหารพื้นเมือง มีแม่ครัวเดินทางไปกับเราตลอดที่อยู่ที่แคมป์ และเทรคขึ้นเขาอยู่ 3 วัน

 

★ Western Mongolia 2017 – Golden Eagle Hunting Festival ★

ระยะเวลาการเดินทาง: 12 วัน

วันที่เดินทาง ปี 2560:

23 กันยายน – 5 ตุลาคม

30 กันยายน – 12 ตุลาคม

 

:: โปรแกรมการเดินทาง ::

Day 1 BKK- Hongkong-Ulaanbartorกรุงเทพ – ฮ่องกง – อูลานบาตอร์ D

02.00 น.  นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ check in สายการบิน______

04.15 น.  เดินทางสู่ประเทศฮ่องกง เที่ยวบินที่________เวลา _________
08.20 น. เดินทางถึงประเทศฮ่องกง รอต่อเครื่องไปเมือง Ulaanbartor ประเทศมองโกเลีย
12.10 น. เดินทางสู่เมืองอูลานบาร์ตอร์สายการบิน Miat Mongolian Airline
เที่ยวบินที่ _____________
17.40 น. เดินทางถึง อูลานบาตอร์ เมืองหลวง เข้าโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น
เพราะตอนเช้าต้องเตรียมตัวบินภายในสู่เมือง Ulgii

 

Day 2 อูลานบาตอร์ – อูกีร์ – UB – Ulgii B/L/D

03.00 น. เดินทางสนามบินอูลานบาตอร์
05.50 น. เพื่อบินสู่ Ulgii เมืองหลวงของจังหวัด Bayan-Ulgii ทางตะวันตกสุดของประเทศ โดยสายการบิน Aero Mongolia เที่ยวบินที่_________เวลา________
08.00 น. เดินทางถึง Ulgii เข้าโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเช้า
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางกลับสู่เมื่อ Ulgii นำท่านชมเมือง Ulgii ตลาดขายของพื้นเมือง
ร้านหัตถกรรม และชมพิพิธภัณฑ์ที่เมืองอูกีร์
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พักที่เมือง Ulgii ทีเมืองนี้เป็นโรงแรมเล็กเล็ก ไม่ใหญ่มาก

Day 3 Ulgii – Tsagaangol – อุทยานแห่งชาติอัลไต B/L/D

เช้า รับประทานอาหารเช้า หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางโดยรถยนต์ระยะทางประมาณ 180 กม.
สู่อุทยานแห่งชาติ Altai Tavan Bogd ซึ่งระหว่างทางจะผ่านทุ่งของหินสลักรูปมนุษย์เติร์ก และ ภาพสลักต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคสำริด บนหน้าผา ซึ่งมีอยู่มากมายกว่า 2000 แห่ง ระหว่างทางเราอาจจะได้พบกับคนขี่ม้าที่กำลังเตรียมม้าหรือลา เพื่อเดินทาง เป็นวิถีชีวิตของชาวมองโกล
รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางอาหารกลางวัน แวะกินระหว่างทาง เพราะการเดินทางของเราจะมีรถอาหารเสบียงไปกับเราจะทำสดและตั้งแคมป์รับประทานกันเลย

รับประทานอาหารเย็น
คืนนี้พักแรมในเต็นท์ที่พักท่ามกลางธรรมชาติ Camp 1

Day 4 Tsagaangol – Base camp B/L/D

เช้า รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่เบสแคมป์ระยะทาง 16 กม. เพื่อตั้งแคมป์ใกล้กลับธารน้ำแข็งที่ยาวกว่า 20 กม. Patanian Glacier ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจาก Tavan Bogd หรือ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 5 ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ยอดเขา Huiten Uul (4,374  m.) ที่สูงที่สุดในมองโกเลีย
รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
พักแคมป์ Tent Base Camp
รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก

Day 5 Base camp – Malchinuul – Base camp B/L/D

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบง่ายๆ ณ ที่พัก
เดินเท้าสู่ยอดเขา Malchin Uul (4,050 mใ) ใช้เวลา 5 ชม. เดินไม่ยาก ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ปีนเขาจะได้เห็นธารน้ำแข็ง และทิวทัศน์สุดอลังการที่คุ้มค่าแก่การเดินเท้าขึ้นไปอย่างแน่นอน

อิสระให้ท่านใช้เวลาชมวิวทิวทัศน์ สูดอากาศบริสุทธิ์ ถ่ายภาพอย่างเต็มที่
จากนั้นเดินกลับแคมป์ที่พักเดิม Tent รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก

Day 6 Base camp – Tsagaangol – Syrgali B/L/D

เช้า รับประทานเอาหารเช้า ณ ที่พัก
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ Syrgali ระหว่างทางผ่านชมทะเลสาบ 2 แห่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์ สถานโบราณ ใกล้กับทะเลสาบ ท่านสามารถชมนกที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลสาบได้อีกด้วย
จากนั้นเดินกลับสู่ Tsagaan Gol Valley ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาว Tuvans เยี่ยมชมบ้านและเรียนรู้วัฒนธรรมของพวกเขา ชิมผลิตภัณฑ์นมต่าง ๆ เช่น วอดก้านม โยเกิร์ตที่ทำจากนมจามรี
เข้าที่พัก แบบ Tent หรือ Ger ที่พักแบบชาวมองโกเลีย

Day 7  Syrgali – Hot Spring – Bagaturgen B/L/D

เช้า รับประทานอาหาร
หลังรับประทานอาหารเดินทางไปที่ SnakeValley ผ่านช่องเขาที่สวยงาม และพื้นที่สุสานโบราณ จากนั้นชม Syrgaliจุดที่ ทะเลสาบคู่แฝด Hoton and Hurgan มาบรรจบกันส่วนนี้จะเป็นจุดที่สวยที่สุดของทริป ทั้งวิวภูเขาหิมะ และทะเลสาบ
กลางวัน รับประทานอาหารแบบปิกนิก

พัก ที่พักแบบเต็นท์ หรือ Ger
เย็น รับประทานอาหารเย็น

 

Day 8 Bagaturgen -Eagle festival B/L/D

เช้า รับประทานอาหาร
เดินเทรคสู่ Baga Turgen Valley ซึ่งมีน้ำตกและอยุ่ใกล้ชายแดนจีน เนื่องจากที่นี่สวยงามมีหลายที่เที่ยวหลังจากนั้นเดินทางเข้าหมู่บ้าน
พัก GER EAGLE FESTIVAL

 

Day 9 Eagle festival (Golden Eagle Hunters) B/L/D

เช้า รับประทานอาหารเช้า
หลังรับประทานอาหาร เตรียมตัวเดินเทรค เพื่อชมน้ำตกพร้อมชมความงามของธรรมชาติที่ท่านอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
ร่วมเทศกาล Golden Eagle Hunters “เทศกาลอินทรีทอง” ที่ซึ่งรวมนักล่านกอินทรีกว่า 400 คนซึ่งจะมีนักล่านำเหยี่ยวมาแข่งขันกว่า 70 ตัว ในงานอีกมากมาย ถือเป็นเทศกาลที่หาชมได้ยาก และมีเพียงที่เดียวของโลก และจัดขึ้นเพียงไม่กี่วันต่อปี ชมการละเล่นท้องถิ่นของวัฒนธรรมคาซัค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 10 Eagle festival – Ulgii. B/L/D

เช้า รับประทานอาหารเช้า
ชม “เทศกาลอินทรีทอง” อีกวัน และให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมภายในเมือง และแวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในเมือง
จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์กลับเมือง Ulgii โดยผ่านทางหุบเขา Tsagaan Gol River และ Tsengel Soum

Day 11 Ulgii – Ulaanbaatar – B/L/D

05.00 น. นำท่านเดินทางสนามบิน Ulgii
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองอุลานบอตอร์ โดยสายการบิน Aero Mongolia เที่ยวบินที่ ________เวลา __________
11.40 น. เดินทางถึงอูลานบาตอร์ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองอูลานบอตอร์ และเลือกซื้อสินค้าที่ละลึก ของฝาก
พักที่โรงแรม เมืองอูลานบอตอร์

 

Day 12 Ulan Bator – Hongkong – BKK

03.30น. เดินทางสู่สนามบิน อูลานบาร์ตอร์
06.25 น. เดินทางสู่ประเทศฮ่องกงด้วยสายการบินMiat Mongolian Airlineเที่ยวบินที่ OM297เวลา06.25 -10.55 น.
10.55 น. เดินทางถึงประเทศฮ่องกง ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกช๊อปสินค้าภายในสนามบิน
Check in ตั๋วเครื่องบินต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ
15.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Hongkong Airline เที่ยวบินที่ _______
เวลา__________
17.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

**โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**

 

:: อัตราค่าบริการ ::

(ราคานี้ไม่รวมตั่วเครื่องบิน กทม – ฮ่องกง กทม และ ฮ่องกง – อูลานบาตอร์ )
6-8 ท่าน ราคา xx,xxx บาทต่อท่าน
9-12 ท่าน ราคา xx,xxx บาทต่อท่าน
13-15 ท่าน ราคา xx,xxxบาทต่อท่าน
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ราคานี้ใช้อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน 1 usd = 36 บาท

**ค่าตั๋ว โดยประมาณ 29,000 -30,000 บาท
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –กรุงเทพฯ
ฮ่องกง – อูลานบาร์ตอ – ฮ่องกง
(หรือจะให้ทางรักเดินทางช่วยจองได้ค่ะ หรือสอบถามก่อนการจอง)

 

:: อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม ::

– ค่าที่พักตามโปรแกรมระบุโปรแกรม
– โรงแรมที่พัก นอนเต็นท์ มีอุปกรณ์การนอนให้ (ควรเตรียมถุงนอนส่วนตัวของเราไปเองด้วย)นอนโรงแรม นอนเกอที่พักแบบชาวมองโกล
– ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน ชั้นประหยัด UB-UlGII – UB
– ค่าอาหารตามโปรแกรมระบุบางวันทานในภัตตาคาพื้นเมือง แต่ส่วนมากระหว่างเดินทางท่องเที่ยวจะมีรถสเบียง ตามเราไปด้วย และจะทำอาหารให้ทานแบบปิกนิก ระหว่างทาง อาหารไม่ได้มีให้เลือกหลากหลาย มากนัก , ในเมือง อาหาร Local เนื้อย่างแจงกิสข่าน , สุกี้มองโกล ต้นตำหรับ
– ค่ายานพาหนะ เป็นรถรัสเซีย นั่งคันหนึ่ง 5-6 ท่าน
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการรวมค่าเปอร์มิท ในการเข้าอุทยานเตรียมรูปถ่ายไปเผื่อ และ สำเนา passport ท่านละ 2 ใบ
– น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
– ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ระหว่างการเดินทาง ท่านละ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรรม์

X อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับระหว่างประเทศที่ระบุตามรายการ (ทางเราจัดจองให้ได้ ส่งหน้า Passport )
– ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
– ในกรณีต้องการใบเสร็จ จะมีค่าภาษีบริการ 3% จากยอดค่าบริการ
– ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท้องถิ่น และ ไกด์ไทย

 

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

 

บริษัท รักเดินทาง จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 11/06538)

รับจัดโปรแกรมท่องเที่ยว จัดกรุ๊ป สัมมนา-ดูงาน
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามโปรแกรมการเดินทาง ได้ที่
คุณสมลักษณ์ 086-034-4000
คุณโซดา 02-615-7525

www.rakderntang.com
e-mail: info@rakderntang.com
Facebook: Rakderntang.com
Line ID: Rakderntang
Line ID: SomlakRakderntang

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.