ทัวร์ต่างประเทศ,

★ SWITZERLAND ROAD TRIP 11 DAYS ★

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

สวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ สวยทุกฤดู!!!

Switzerland-Zermatt-Chamonix Mont Blanc – Interlaken- Stein Am Rhien- Lavertezzo – Verzasca Valley

:: Highlight ::

Road Trip กรุ๊ปเล็ก ๆ 5 – 6 คน ขับรถเที่ยวเองแบบเจาะลึก “สวิสเซอร์แลนด์” แบบเต็มอิ่มจุใจ ขับรถลัดเลาะ แวะถ่ายรูปตามจุดต่าง ๆ  เลือกฟินกินเที่ยวตามอัธยาศรัย เลือกวันและเวลาเดินทางได้เอง หรือแบบแจมทริปตามตารางเดินทางปี 2560*

★ Switzerland Road Trip by Rakderntang.com ★


ระยะเวลาการเดินทาง: 11 วัน

วันที่เดินทาง ปี 2560:

17 – 27 มีนาคม
5 – 15 เมษายน (2 ครั้ง)
3 – 12 พฤษภาคม (2 ครั้ง)
23 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม (2 ครั้ง)
28 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม (2 ครั้ง)
15 – 25 กันยายน (2 ครั้ง)
20 – 29 ตุลาคม (2 ครั้ง)
17 – 27 พฤศจิกายน (2 ครั้ง)
*xx – xx ธันวาคม (2 ครั้ง)

*ยังไม่ระบุวันเดินทาง / ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

:: โปรแกรมการดินทาง ::

DAY 1 กรุงเทพฯ- สุวรรณภูมิ

22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 7 เคาท์เตอร์ที่สายการบิน ETIHAD Airway เจ้าหน้าที่ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

DAY 2 Milan – Lago Maggiore – Domodossola- Brig – Tasch – Zermatt

02.10น. ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน โดย สายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EY407
05.45 น เดินทางถึงดูไบ
08.45 น เดินทาง ไปมิลาน
13.25น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว เดินทาง เข้าประเทศสวิสเซอร์แลนด์ รับประทานอาหารอิสระ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบมาจิยอเร (LagoMaggiore)ทางใต้ของเทือกเขาแอลป์เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอิตาลี เนื่องจากสภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดทั้งปี ทำให้บริเวณนี้เต็มไปด้วยพืชแถบเมดิเตอเรเนียนและต้นไม้แปลกตามากมาย
แวะชมเมือง Domodossola เป็นตลาดชายแดนระหว่าง ประเทศอิตาลี กับสวิสเซอร์แลนด์ ตลาดนี้เป็นตลาดชายแดนที่คนสวิตที่มีที่ตั้งถิ่นฐานไม่ไกลมักที่พาลูกหลานจะเข้ามาซื้อของ ทานอาหาร เนื่องจากค่าครองชีพเมื่อเปรียบเทียบกับสวิสแล้วถือว่า ถูกกว่ามาก ถ้าเทียบที่นี่ก็คงไม่ต่างอะไรกับตลาดนัดบ้านเรา มีของกิน ของใช้ ต่างๆ มาวางขาย ให้ได้เดินดูแบบเพลินตากัน ว่างๆ ก็ไปนั่งจิ๊บกาแฟในเมือง ชมผู้คนจับจ่ายใช้สอยกัน ก็สนุกดี เห็นสีสัน ความมีชีวิตชีวาของผู้คน


เดินทางสู่เมือง Brig จัดเป็นเมืองประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง เป็นศูนย์กลางของการเดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยว,เสน่ห์ของที่นี่ดูได้จากสิ่งก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยที่แสดงถึงอารยะธรรมที่เจริญรุ่งเรืองจากช่วงโรมันชั้นสูงสมัยก่อน สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับคนที่จะมาเที่ยว มาพักผ่อนพักฟื้น Brig มี Pass เช่น Simplonเส้นทางที่ขึ้นชื่อสวยงามหลายแห่งเพื่อใช้ในการเดินทางไปสู่ภาคใต้และไปอิตาลี
จากนั้นขับรถยาวไปยังเมืองทัช Tasch (รถเล็กไม่สามารถเข้าไปในเมือง Zermatt ได้ ต้องแยกกระเป๋า)เพื่อนั่งรถไฟต่อไปยังเมืองแซร์มัตต์ Zermatt เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถที่ใช้น้ำมันวิ่งไปจนสุดที่เมือง Täsch วันนี้เราจอดรถไว้ในเมืองนี้แล้วนั่งรถไฟไปค้างในเมือง Zermatt กัน 1 คืน
อิสระให้ท่านพักผ่อนไปกับบรรยากาศของเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระ
พักที่เมือง Zermatt

 

DAY 3 Zermatt

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังจากนั้น หามุมเที่ยวถ่ายรูป แมทเทอร์ฮอร์น โดยอาจจะเลือกขึ้นรถไฟ (ค่ารถไฟไม่รวมในโปรแกรม) สาย Gornergratรถไฟฟันเฟืองใต่เขาที่เก่าแก่ ที่สุดในสวิสฯ แล้วหามุม Trekking ระหว่างทาง เพื่อหามุมถ่ายรูป หรือ กระเช้าไฟฟ้า สู่ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น( ค่ากระเช้าไม่รวมในโปรแกรม ) ที่มีความสูง 3,883 เมตรเพื่อชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิส โดยเฉพาะ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ภูเขายอดคล้ายเขาวัวโดดเด่นที่ความสูง 4,478 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิสระ หามุมถ่ายรูปกับยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น


ค่ำ รับประทานอาหาร อิสระพักที่เมือง Zermatt

 

DAY 4 Zermatt – Martigny – Chamonix Mont Blanc

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกจาก Zermatt เพื่อเดินทางไป Martigny
เที่ยง รับประทานอาหารอิสระ
บ่าย หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เดินทางมุ่งหน้าต่อไปยัง Chamonix Mont Blanc เที่ยวเมือง Chamonix หมู่บ้านเล็กๆอยู่ในหุบเขาแคบชายแดนประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับประเทศอิตาลีและประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยมีเทือกเขาแอลป์เป็นตัวกั้นพรมแดน โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมะตลอดทั้งปี
ค่ำ รับประทานอาหารอิสระ เราพักที่เมือง Chamonix Mont blanc

DAY 5 Chamonix–Vevey–Bern-Interlaken


เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางสู่เมืองเวเว่ย์ (Vevey)
เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐโว ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา และตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองโลซานมากนัก
เที่ยง รับประทานอาหารอิสระ
บ่าย หลังจากนั้นเดินทางไปยังเมืองเบิร์น (Bern)
เมือง เบิร์น (Bern) เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองโบราณเก่าแก่และโรแมนติก การเดินเที่ยวชม ความงดงามของ สถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เมื่อมีโอกาสได้มาเยือนนครแห่งนี้ Bern สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล้วโดยมีแม่น้ำ Aare ล้อมรอบตัวเมือง แม่น้ำแห่งนี้เปรียบเหมือนปราการธรรมชาติซึ่ง ป้องกันเมืองไว้ทั้ง สามด้านสำหรับด้านที่สี่ชาว เมืองได้สร้างกำแพงและสะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลงได้ และโดยการรักษาผังเมืองให้มีสภาพดังเดิมตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา Bernจึงได้รับการ ประกาศ ให้เป็นมรดก โลกของ UNESCO ซึ่งเป็นเมืองเดียวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การเดินชมเมือง ควรเริ่มจาก Rose Gardenเพียง 5 นาทีก็จะพบกับบ่อเลี้ยงหมีของเมือง (หมี เป็น สัญลักษณ์ของ Bern )จากนั้นเมื่อเดินข้ามสะพานมา ก็จะเริ่มเข้าเขตเมืองเก่า ที่มีหลังคาคลุมตลอดทางยาวถึง 6 กิโลเมตร ภายใต้หลังคานี้มีร้านค้ามากมายหลายร้อยแห่ง รวมทั้งภัตตาคารที่มีมากกว่า 150 แห่งในเขตเมืองเก่า และด้วยการดูแลรักษาสถาปัตยกรรมของเมืองอย่างดี Bern ยังเปรียบเหมือนเหมืองทองของนักถ่ายภาพอีกด้วย นอกจากนั้น Bern ยังมีโบสถ์ที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้ง ตลาดนัดชาวนา ซึ่งจัดขึ้น 2 ครั้งต่อสัปดาห์ที่หน้ารัฐสภาของเมืองแห่งนี้
เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) นั้นตั้งชื่อตามสำนักสงฆ์ที่เคยตั้งอยู่ที่นี่เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 12 ซึ่งมีชื่อในภาษาละตินว่า “Inter Lacus” แปลว่า เมืองระหว่างทะเลสาบ ดังนั้นพอมาเป็นภาษาเยอรมันจึงกลายมาเป็นชื่อ Interlaken
ค่ำ รับประทานอาหารอิสระพักที่เมือง Interlaken

 

DAY 6 Interlaken –Grindelwald – Jungfrau – Interlaken

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ (Grindelwald) โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนเทือกเขาเบิร์น-แอลป์ (Bernese – Alps) อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,034 เมตร ในช่วงฤดูหนาว เมืองเล็กๆแห่งนี้จะคับคั่งไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ เนื่องจากกรินเดลวาลด์นั้นเป็นเมืองแห่งรีสอร์ทกีฬาฤดูหนาวและมียังหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหาร อิสระ
บ่าย อิสระนั่งรถไฟมุ่งหน้าสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ที่มีความหมายว่า สาวน้อย เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ได้รับการยกย่องว่า เป็น Top of Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแห่งนี้ มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร มีถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลายบนยอดเขา

 

และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่นิยมของนักสกีมาเล่นกีฬาที่ท้าทายที่นี่ การขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟราสามารถทำได้โดยใช้รถไฟสายกลาเซียร์เอ๊กซ์เพรส(Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านอุโมงค์และสะพาน ตลอดเส้นทางปกคลุมด้วยหิมะ เริ่มต้นได้จากสองสถานีคือ Grindelwald หรือ Lauterbrunnenผ่านสถานี KleineScheideggและ Eigergletscherก่อนจะขึ้นสู่สองสถานีที่เหลือโดยจะหยุดแวะพักเพียงสถานีละประมาณ 5 นาทีเท่านั้น คือสถานี Eigerwand (ฝั่งด้านเหนือของ ยอดเขา Eigerและ Eismeer (ทางทิศใต้) ณ จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx จุดที่น่าสนใจอีกแห่งคือธารน้ำแข็งที่อยู่ลึก 30 เมตรจากพื้นผิว ซึ่งได้รับการแกะสลักให้สวยงามเดินทางกลับ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken)
ค่ำ รับประทานอาหารอิสระ พักที่เมือง Grindelwald

 

DAY 7 Interlaken – Luzern – Zurich – Schaffhausen –Stein am Rhien

เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERN)เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิสฯ แต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT)ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส นำท่าน เดินข้ามสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น(KAPELLBRUCKE)ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ “รุซซ์” (REUSS)อายุเก่าแก่กว่า 400 ปีและยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ
เที่ยง รับประทานอาหารอิสระ
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริคเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วยเดินทางถึงเมืองซูริค
นำท่าน ชมย่านเมืองเก่า LINDERHOF ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอสมุนเตอร์ (Grossmunste Church) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat River) ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค ตามตำนานเล่าว่า กษัตริย์ Charlemagne ทรงสร้าง หอคอยสูง CHARLEMA ของมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 8 ตรงบริเวณหลุมฝังศพของ Saint Felix และ Saint Regula สองนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งถูกค้นพบ ณ ที่แห่งนี้

ถัดไปไม่ไกล คือ โบสถ์อีกแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า Peterskircheหรือ St.Peter’s Church โดยด้านบนสุดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นั้นเป็นที่ตั้งของหน้าปัดนาฬิกาที่ติดอันดับหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกด้วย โดยหน้าปัดนาฬิกาของโบสถ์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8.7 เมตร และ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) ที่มีหน้าต่างกระจกสีอันสดใสสวยงาม ฝีมือออกแบบของศิลปินชื่อดัง ได้แก่ Giacometti และ Chagall

 

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปด้วย อิสระท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย โดยสองฝั่งของถนนจะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย ทั้งของสวิสเองและจากนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ขนมต่างๆอีกมากมาย บนสองฝั่งถนนจะมีต้นไม้ใหญ่ปลูกไว้ตลอดทางมีความร่มรื่นสามารถเดินช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจ
เดินทางสู่ เมือง ชาฟฟ์เฮาเซิน Schaffhausen ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ Switzerland เป็นเมืองที่ติดกับเยอรมัน เป็นเมืองเก่า มีป้อมปราการ มีพิพิธภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมเก่าๆที่สวยงาม น่าชมมากมาย โดยมีแม่น้ำ Rhein ไหลผ่านเมือง เปรียบเสมือนเมืองชนบทของสวิสเซอร์แลนด์เดินทางเที่ยวสถานที่ ๆ สำคัญของเมือง Schaffhausen คือน้ำตก Rhein Fall ที่ว่ากันว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ซึ่งมีความกว้างของน้ำตกกว่า 150 เมตร และมีความสูงกว่า 23 เมตร

ในด้านขวาของน้ำตกมีปราสาท Schloss Worth ตั้งอยู่ และยังมีเกาะกลางแม่น้ำที่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือเพื่อเข้าไปชมน้ำตก Rhein Fall อย่างใกล้ชิดด้วย การเดินทางมายัง Rhein Fall สามารถนั่งรถบัสสาย 1 จากสถานีรถไฟประมาณ 10 นาที แล้วเดินต่ออีกประมาณ 10 นาที นอนพักที่ Stein am Rhien

ค่ำ รับประทานอาหารอิสระพักที่เมือง Stein arm Rhien

DAY 8 Stein am Rhien – Kreuzingen (Germany) – Appenzell – Vaduz (Lichtenstein) – Chur

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
ออกเดินทาง โดยผ่านตัวเมือง Kreuzlingen (Germany) เพื่อไปเที่ยวชม Appenzell เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณอยู่ บ้านเรือนก็ยังคงสไตล์ดั้งเดิม มีเอกลักษณ์ตกแต่งลวดลายด้วยสีสัน ส่วนมากจะเป็นลายดอกไม้บ้าง ลายเรขาคณิตบ้าง ลายการ์ตูนบ้าง และที่เหมือนกับเมือง Stein am Rheinก็คือมีป้ายเหล็กดัดสวยๆ ของร้านค้าต่างๆ เช่นเดียวกัน
เที่ยง รับประทานอาหารอิสระ
บ่าย เดินทางสู่เมือง วาดุซ Vaduz (Lichtenstein) เป็นเมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์Rhine River แม่น้ำสายสำคัญของยุโรป ป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ระหว่างประเทศออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์
ประเทศเล็กๆแห่งนีมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่รวมกันบนถนนชเตดท์เลอ Stadtle บนถนนแห่งนี้จะมี ที่ทำการรัฐบาล โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ศาลาว่าการเมือง ร้านอาหารมุ่งหน้าสู่เมืองคูร์ (Chur) ชมความงามตลอดเส้นทาง
ค่ำ รับประทานอาหารอิสระ
พักที่เมือง Clur

DAY 9 Chur – Bellinzona – Locarno – Verzasca Valley – Lavertezzo

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
เดินทางสู่ เมืองเบลลินโซน่า (Bellinzona)เมือง ที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท” ตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น้ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป์
เที่ยง รับประทานอาหารอิสระ
บ่าย ออกเดินทางไปยัง “หมู่บ้านลาเวอร์เตซโซ่” ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่พูดภาษาอิตาเลียน (Italian speaking) ในหุบเขาเวอร์ซาสก้า (Verzasca Valley) ในเขตโลการ์โน (Locarno) 1 ใน 8 เขตปกครองของรัฐทีชีโนนั่นเอง
หมู่บ้านลาเวอร์เตซโซ่ ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกใน 1327 ในชื่อว่า Laverteze เป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นในสไตล์ยุคกลาง ถูกโอบล้อมไป ด้วยหุบเขาเขียวขจี ต้นไม้ และธรรมชาติที่งดงาม โดยตัวหมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเวอร์ซาสก้า (Verzasca River)
ค่ำ รับประทานอาหารอิสระ พักที่เมือง Lavertezzo

 

DAY 10 Verzasca Valley – Lugano – Como – Milan

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางต่อไปยัง เมืองลูกาโน (Lugano) เมืองอิตาลี่ในดินแดนสวิส ติดกับภาคเหนือของอิตาลีตั้งอยู่ริมทะเลสาบแมกจิออเร (Maggiore) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากประเทศอิตาลี Lugano มาจากคำว่า lucus ซึ่งเป็นภาษาละติน หมายถึงป่าต้องห้ามในศตวรรษที่ 9 เมืองซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของโคโมในช่วงสมัยกลางในการต่อสู้ที่ซับซ้อน ระหว่างมิลานและโคโม และภายหลังระหว่างมิลาน ฝรั่งเศส และสวิส และตกเป็นเมืองที่อยู่ในอำนาจการปกครองของสวิสในปี 1513 จากนั้น Lugano ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Ticino ในปี Lugano เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน  Ticino จากใจกลางเมืองมีภูเขาล้อมรอบและทะเลสาบ
เที่ยง รับประทานอาหารอิสระ
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (COMO)ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีที่มีชื่อเสียง และมีทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como)ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี เดินทางถึง เมืองโคโม่ นำท่านล่องเรือ ชมทะเลสาบโคโม่ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่องเขาแคบ และหน้าผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงทำให้สามารถเล่นสกีหิมะได้ตลอดเวลา นี่คือจุดดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย จากนั้นเดินทางสู่สนามบินมิลาน
19.00 น. สนามบินมิลาน
22.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย

DAY 11 กรุงเทพมหานคร

06.15 น เดินทางสนามบินดูไบ
10.20 น เดินทางสู่กรุงเทพ EK370
20.05น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

★ อัตราค่าบริการ ★ 

รถ 1 คัน 6 ท่าน ราคา xx,xxx บาท
รถ 1 คัน 5 ท่าน ราคา xx,xxx บาท
รถ 1 คัน 4 ท่าน ราคา xx,xxx บาท

ราคานี้รวม

– รถเช่าเป็นรถ 8 ที่นั่ง นั่งได้ 5-6 ท่าน
รวมค่าน้ำมันตามระยะทางตามโปรแกรม และ ทางด่วน มอเตอร์เวย์ค่าที่จอดรถ และค่าจ้างคนขับ
– ที่พักโรงแรม หรือแบบอาพาทเม้นท์ ตามรายการที่กำหนด หรือเทียบเท่า สะอาดปลอดภัย
– พักห้องละ 2 -4 ท่าน
– อาหารเช้า
– ค่าประกันสุขภาพแบบมาตรฐาน เงื่อนไขตามกรมธรรม์
– คน ขับรถพร้อมเป็นสต๊าฟจากประเทศไทย
– ค่าวีซ่าเชงเก้น

อัตรานี้ไม่รวม

– ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินรายละเอียดตั๋วเครื่องบินจะลงอีกครั้ง สามารถจองให้ได้ แต่ต้องส่งหน้า Passport
– ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการเข้าสถานที่ต่างๆ ที่ประมาณการให้ ไม่เกิน 10000 บาท
– ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน และไม่อาหารเย็น ทางเราช่วยดูร้านอาหารและดูแลบริการช่วยสั่งให้ด้วยคะ บางวันเราอาจจะทำรับประทานกันเองคะ ถ้าที่พักมีครัว
– ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการที่กำหนด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

 

บริษัท รักเดินทาง จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 11/06538)

รับจัดโปรแกรมท่องเที่ยว จัดกรุ๊ป สัมมนา-ดูงาน
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามโปรแกรมการเดินทาง ได้ที่
คุณสมลักษณ์ 086-034-4000
คุณโซดา 02-615-7525

www.rakderntang.com
e-mail: info@rakderntang.com
Facebook: Rakderntang.com
Line ID: Rakderntang
Line ID: SomlakRakderntang

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.