ทัวร์ต่างประเทศ,

★ Iceland Road Trip 13 Days ไอซ์แลนด์ ดูนกฟัฟฟิน (ฤดูร้อน) ★

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

? ไอซ์แลนด์ ฤดูร้อนที่ไม่รู้ร้อน ดูนกฟัฟฟิน (PUFFIN) เที่ยวครบเมืองสวยรอบเกาะไอซ์แลนด์ เดือนพฤษภาคม – กันยายน

? Highlight Road Trip กรุ๊ปเล็ก ๆ 5 – 6 คน ขับรถเที่ยงเองแบบเจาะลึกดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ ประเทศไอซ์แลนด์ ขับรถลัดเลาะ แวะถ่ายรูปตามจุดต่าง ๆ จนจุใจ เลือกฟินกินเที่ยวตามอัธยาศรัย เลือกวันและเวลาเดินทางได้เอง หรือแบบแจมทริปตามตารางเดินทางปี 2560*

?Special ถ้ำน้ำแข็ง (เฉพาะช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์) น้ำตกเดทติฟอสส์ ทะเลสาบมายด์วัทท์ น้ำตกโกดาฟอสส์ เมืองอาคูเรย์รี่ แลนด์มาร์คเคิร์กจูเฟล แช่น้ำแร่บลูลากูนตามล่าหาแสงเหนือ

 

★ Iceland (Summer) Road Trip by Rakderntang.com ★

? ระยะเวลาการเดินทาง: 13 วัน

 

✔ตารางโปรแกรมการวันที่เดินทาง ปี 2560:

**ไอซ์แลนด์ ฤดูร้อนที่ไม่รู้ร้อน เดือนพฤษภาคม – กันยายน**

**ล่าแสงเหนือ เดือนตุลาคม – เมษายน (*ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย) ***

ดูโปรแกรม ไอซ์แลนด์ ฤดูหนาว 

★ Iceland Road Trip 12 Days ตามล่าแสงเหนือ ที่ไอซ์แลนด์ (ฤดูหนาว) ★

17 – 28 พฤษภาคม
14 – 25 มิถุนายน
19 – 30 กรกฎาคม
16 – 27 สิงหาคม – 3 กันยายน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1   กรุงเทพ – ออสโล

 • 22.00น.   พบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เช็คอินสายการบินไทย

 

วันที่ 2    ออสโล – เรคยาวิค

 • 00.20น.             TG 954 กรุงเทพ-ออสโลประเทศนอร์เวย์บินตรง
 • 06.50น.             ถึงสนามบินกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เมืองหลวงนอร์เวย์
 • 09.45 น.            เปลี่ยนเครื่องเดินทางต่อด้วยสายการบิน SAS 4787 หรือเทียบเท่า
 • เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) ประเทศไอซ์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับรถเช่า เวลาที่เมืองเรคยาวิคช้ากว่าเมืองออสโล 1ชั่วโมง
 • นำท่านเข้าเมืองเรคยาวิก (Reykjavík) ซึ่งได้รับสมญานามว่า “อ่าวแห่งควัน” เนื่องจากมีควันไอน้ำพวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อนตลอดเวลา อันเป็นผลมาจากความร้อนของภูเขาไฟใต้ท้องทะเล นอกจากนี้เมืองเรคยาวิกยั้งมีตำนานไวกิ้งโบราณ ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าได้เข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน กรุงเรคยาวิกเป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ซึ่ง IngolfurArnarson ชาวนอร์ดิคเป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ.870และเมื่อเรคยาวิก กลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ.1786
 • นำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา(Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมือง โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะเป็นศาสนสถานและเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของสถาปนิกกุดโยน(GuðjónSamúelsson) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ เริ่มสร้างในปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 รวมเวลาก่อสร้างกว่า 38 ปีชมโบสถ์กลางเมือง
 • จากนั้นเดินทางไปชม Harpa Reykjavik อาคารสมัยใหม่สร้างด้วยกระจก ออกแบบตามรูปทรงของหินบะซอลต์ เป็นศูนย์แสดงดนตรีและศูนย์การประชุม เพิ่งเปิดเมื่อปี 2010 ที่ผ่านมา จากนั้นเที่ยวชมสถาปัตยกรรม Solfar (Sun Voyager) Sculpture ที่ตั้งอยู่ริมอ่าวเรคยาวิก จุดถ่ายภาพยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง
 • ค่ำ    เข้าพักที่เรคยาวิก (Reykjavík)

วันที่ 3    Reykjavik เรคยาวิค–Þingvellir ซิงเควลลิร์-Geysir น้ำพุร้อนเกย์ซีร์–Gullfoss น้ำตกกูลฟอสส์ 

 • เช้า   รับประทานอาหารเช้า นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ (Golden Circle) สัมผัสทัศนียภาพของทุ่งหญ้าสลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตว์นานาชนิดทั้ง แกะ วัว ม้า ที่เลี้ยงและหากินตามธรรมชาติ นำท่านเข้าชมความงามของธรรมชาติที่สรรสร้างขึ้นภายใน อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatnซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์Hengill เป็นจุดกำเนิดทางประวัติศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร (หมายเหตุ: หากต้องการชมความงามของวงแหวนมหัศจรรย์วงใหญ่ต้องใช้เวลาท่องเที่ยวอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง ทางทัวร์จึงจัดให้ท่านได้เที่ยวชมแบบเต็มๆ)

 

 • ได้เวลานำท่านเดินทางชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อนหรือเกย์ซีร์ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีเซอร์ ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อนช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบายและรัฐบาลได้นำประโยชน์จากแหล่งความร้อนทางธรรมชาตินี้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ

 

 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่กูลฟอสส์ (Gullfoss) เพื่อชมความงามของ น้ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็น 1 ใน 3 สถานที่ในเส้นทาง “วงแหวนทองคำ” สถานที่ที่ผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด น้ำตกGullfossนี้มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่าทองคำและ Foss ที่แปลว่าน้ำตก  เมื่อรวมกันหมายถึงน้ำตกทองคำ เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างในระดับความสูงกว่า 30 เมตร

 

 • ค่ำ เดินทางเข้าสู่ที่พัก Hótel Skógafoss โรงแรมเดียวที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของน้ำตก

 

วันที่ 4   Skogarfossน้ำตกสโกก้าฟอสส์ – Seljalansfoss น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์–แหลม Dyrholaey- เมือง Vik–อุทยานแห่งชาติ Skaftafell 

 • เช้า   รับประทานอาหารเช้าจากนั้นนำท่านแวะชมน้ำตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss Waterfalls) ความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งแผ่กระจายมาจากหน้าผาสูง แรงกระแทกของปลายสายน้ำเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทั่วบริเวณ ทำให้หญ้าตระกูลมอสและเฟิร์นเติบโตปกคลุมหินที่เรียงรายริมลำธารเบื้องล่างอย่างสวยงาม โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา โตรกผาและหุบเหว เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและน่าประทับใจกับผู้ที่มาเยือนไอซ์แลนด์ นำท่านชมน้ำตกอีกแห่งที่สวยงามไม่แพ้กัน น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) น้ำตกที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์ ซึ่งบริเวณด้านหลังม่านน้ำตกสามารถเดินเข้าไปสัมผัสได้ จากนั้นนำทุกท่านถ่ายรูปคู่กับภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการปะทุในช่วงปีค.ศ.2010 ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ที่ยอดเขาปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีอีกด้วย

 

 • เดินทางตามแนวชายฝั่ง ผ่านทุ่งลาวาขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยมอสหนานุ่ม ดุจผืนพรมอันกว้างใหญ่ ในเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้พลังงานดังกล่าวยังถูกนำมาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย ทัศนีย ภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วยฟาร์มปศุสัตว์ ฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและมีชื่อเสียงที่สุดในไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้วถึง 18 ครั้งล่าสุดในปี 2000

 

 • นำท่าน เดินเล่นบริเวณหน้าผาเดียร์โฮไล“Dyrholaey” เดิมเรียนกว่าเคปพอร์ตแลนด์โดยชาวอังกฤษ อีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากถนนเส้นหลักลักษณะเด่น คือ เป็นหินที่ก่อตัวเป็นรูปโค้ง มีทางลอดตรงกลางซึ่งการโค้งนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีตเรียกว่าเคปพอร์ตแลนด์ จุดเด่นของที่นี่คือ หาดลาวาสีดำสนิท ทอดตัวยาวหลายสิบกิโลโมตร ที่ริมผา เราจะเป็นปฏิมากรรมธรรมชาติ เป็นแหลมหินที่มีรูขนาดใหญ่ยื่นลงไปในทะเล มองกลับไปด้านหลังจะพบกับธารน้ำแข็ง Mýrdalsjökull glacier นำท่านแวะชม หาดทรายสีดำ (Black Beach) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ นับเป็นหนึ่งในชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่งบนโลก มหัศจรรย์กับแท่งหินที่ตั้งซ้อนขึ้นเป็นทิวแถว ลดหลั่นมากมาย ริมฝั่งมหาสมุทร นับเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่ามหัศจรรย์อย่างยิ่ง

 

 

 • บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวิก (Vik) หมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้สุดของไอซ์แลนด์ ชม Trolls in Reynisdrangar ที่มีตำนานกล่าวขานว่า พวกปีศาจพยายามแอบลากเรือออกจากฝั่งของเมือง Vikแต่ถูกจับได้ โดยเทพแห่งแสงแดดในยามรุ่งสาง จึงถูกสาบให้กลายเป็นหินรูปทรงน่ากลัว ตั้งอยู่ในท้องทะเล

 

 • เดินทางต่อสู่เขตอุทยานแห่งชาติ Skaftafel อันมีภูมิประเทศคล้ายคลึงกับเทือกเขา Alp เป็นเขตธารน้ำแข็งที่ก่อต่อขึ้นมาหลายพันปีจากอิธิพลของการระเบิดของภูเขาไฟใต้ธารน้ำแข็ง ที่ทำให้เกิด Glacier floods

 

 • ค่ำ  เข้าพักเมืองใกล้อุทยาน Skatafel  อาจจะปรับ มานอนหมู่บ้าน Vik

วันที่ Skaftafell National Park-โจกุลซาลอน Jokulsalon-ธารน้ำแข็งพันปีวัทนาโจกุล-Hofn 

 • เช้า      รับประทานอาหารเช้า  วันนี้ต้องเตรียมตัว เดินเที่ยว รองเท้า ต้องเพร้อม เพราะใช้เวลาเดิน ประมาณ 2 ชม เขาลงเขา
 • น้ำตก Svartifoss หรือ Black Waterfall ชมความอัศจรรยแห่ง ธรรมชาติที่รังสรร ความแปลกตาทางธรณีวิทยาวันนี้ต้องเตรียมตัวเดินเที่ยว เดินเท้า ชมน้ำตก รองเท้า เสื้อผ้าเดินเที่ยวชมตกทางราบ เป็นระยะทาง 2.5 กม.  ไปกลับใช้เวลาอย่างน้อย    2 ชม เดินไปถ่ายรูปไป ชมความอัศจรรย์แห่ง ธรรมชาติที่รังสรร ความแปลกตาทางธรณีวิทยา

 

 • บ่าย   แวะถ่ายภาพทะเลสาบธารน้ำแข็ง โจกุลซาลอน (Jokulsarlon)  ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งมากขึ้นๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบันมีพื้นที่กว้างถึง 8 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก หรือ ภูเขาน้ำแข็งก้อนโตๆ เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม น่าประทับใจยิ่งนับได้ว่าเป็นภาพธรรมชาติที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก

 

 • ค่ำ  พักที่เมือง Hofn

 

วันที่ 6  Hofn – Eglissadir- Sevdisfjordur (10/06/2016)

 • รับประทานอาหารเช้าจากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ฝั่งตะวันออกของเกาะIceland สู่เมือง Eglistadirเมืองเอกแห่งใหม่ของIceland พาท่านเดินทางลัดเลาะท่องเที่ยวตามฟยอร์ด หรือ แอ่งน้ำขนาดใหญ่ตามชายฝั่ง ที่เกิดจากการกัดกร่อนของธารน้ำแข็งในอดีต

 

 • ออกเดินทางข้าม Pass Modradalsfjallgurdar อันมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ตลอดเส้นทางเราจะเห็นวิว เป็นหุบเขาสีขาว สวยงาม

 

 • รับประทานอาหารกลางวัน และ แวะ ซื้อของที่ Super หลังจากนั้น ออกเดินทางไปเมือง Sevdisfjordur   เดินทางลัดเลาะ ตามฟอร์ด แ ละไปเมืองเล็กเล็ก ตามริมขอบ ฟยอร์ดได้เห็นวิว สวยงามแปลกตา และระหว่างทางบางจุด จะมีทุ่งดอกลูปิน

 

 • วันนี้เราจะนอน ที่ เมือง Seyðisfjörður เมืองเล็กสวยงาม  ดูสงบ สะอาด อลังการ ด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่โอบล้อมเมืองนี้ไว้ สวยงามมาก วันนี้เราจะนอนกันที่เมืองนี้

 

วันที่ 7  Borgarfjordur eystri นก ฟัฟฟิน – Dettifoss – Myvatn 

 • เช้า   รับประทานอาหารเช้า
 • จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมือง Borgarfjorour Eystri ไปดูเจ้านกฟัฟฟินกัน เยอะจริงๆ และดูง่ายมาก ไม่ต้องปีนป่ายหน้าผาให้อันตราย เห็นกัน ชัดชัดเลย ห้ามส่งเสียงดังเพราะมันตกใจง่าย

                        นกฟัฟฟิน (Puffin) ซึ่งเค้าบอกว่าที่นี่มี puffin colony ขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในจำนวนหลายๆแห่งของ Iceland นกฟัฟฟินเป็นหนึ่งในสามสปีชีส์เล็กๆของนกทะเลชนิดหนึ่ง ในนกจำพวก Fratercula ซึ่งมีจงอยปากสีสดใสในช่วงฤดูผสมพันธุ์ เป็นนกทะเลผิวน้ำที่หาอาหารด้วยการดำน้ำเป็นหลัก พวกมันสืบสายพันธุ์ในฝูงขนาดใหญ่บนหน้าผาชายฝั่งทะเลหรือเกาะ โดยการทำรังในรอยแยกในหมู่หินหรือในโพรงดิน ดูความน่ารักจนฉ่ำใจแล้ว เราออกเดินทาง ไปเมือง Myvatn

 

 • บ่าย  แวะเที่ยวชมน้ำตก Dettifoss (เดินจากจุดจอดรถ 800 เมตร) เป็น น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในทวีปยุโรป ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Vatnajökull ตื่นตาตื่นใจกับความกว้างของชั้นน้ำตกที่กำลังไหลลงมา เป็นภาพที่สวยงามอย่างยิ่งอันเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนต์เรื่อง Prometeus
 • ค่ำ  นำท่านเดินทางสู่ เขตทะเลสาบมิวัตน์“Myvatn Lake” ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อนซึ่งมีผลพวงมาจากลาวาภูเขาไฟ และพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรณีวิทยา และได้รับการประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ของไอซ์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1974
 • เดินทางเข้าพักที่เมือง Mývatn

 

วันที่ 8   Myvatt มิวัตน์ – น้ำตกโกด้า Godafoss-  Akureyri 

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า
 • เดินทางสู่น้ำตกโกดาฟอสส์ (Godafoss Waterfall) หรือที่รู้จักในนาม น้ำตกของพระเจ้า “The Waterfalls of Gods” หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ำตกมีความสูงประมาณ 12 เมตร และมีความกว้างมากกว่า 30 เมตร น้ำตกถูกค้นพบโดยนักบุญชาวคริสต์ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟคลาฟฟา (Krafla Volcano)

 

 • บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์รี่ (Akureyri)เมืองใหญ่อันดับสองของไอซ์แลนด์ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์อีกด้วย บ้านเรือนถูกปลูกสร้างจากไม้ทาสีสันสดใสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บ้างก็ปลูกบนเนินลาดชันซึ่งมีภูมิศาสตร์อยู่ติดภูเขาแต่จัดตั้งเป็นระเบียบอย่างลงตัว ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของไอซ์แลนด์ ประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าไม่มีต้นไม้สูง มีผืนหญ้าและต้นมอสหลากสีสุดสายตา สวยงามมาก เมืองอาคูเรย์รี่มีแม่น้ำโครสซาเนสบอร์เกียร์ (Krossanesborgir) เป็นแม่น้ำสายสำคัญของเมืองไหลผ่าน นำท่านชมบ้านเรือนที่จัดแผนผังเมืองเมืองอย่างเป็นระเบียบ สวยงาม ชม โบสถ์อาคูเรย์รี่ เป็นสัญญลักษณ์ของเมือง เป็นโบสถ์คริสต์นิกายลูเธอรัน ออกแบบโดยสถานปนิกGudjon Samuelsson สร้างปี 1940  หน้าต่างกระจกสีกลางเหนือแท่นบูชาสวยงามมาก ภาพแกะสลักนูนบนระเบียงโดยประติมากรแสดงการบัพติสมา เดินถนนคนเดินเมือง

 

 • คืนนี้พักที่ (นอนที่Akureyri)

 

วันที่ 9  Snafellsjokull– Kirkjufell

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า
 • เดินทางสู่ Snafellsjokull ชมอีกหนึ่ง Landmark ของเกาะ Iceland ที่ Kirkjufell ภูเขาทรงหมวก และน้ำตก Kirkjufellsfoss วันนี้เราจะปล่อยให้ท่านอิสระและ ถ่ายภาพ น้ำตก และ ภูเขาทรงหมวก
 • พักที่เมือง Grundarfjordur

 

วันที่ 10   Rundafjordur–บลูลากูน Bluelagoon – Keflavik 

 • เช้า   รับแสงเช้าที่ Kirkjufell ก่อนออกเดินทางข้าม Pass Vatnaleid กลับสู่เมือง เรคยาวิค
 • บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินดาวิก สู่ BLUE LAGOON หรือทะเลสาบสีฟ้า ที่นี่เป็นนำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ในเขตลาวาใน Grindavik หากมาเที่ยวที่บ่อน้ำพุร้อนบลูลากูนแห่งนี้นอนแช่ในบ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิความร้อนของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียสได้อย่างสบายๆ เกิดความรู้สึกผ่อนคลายได้ดี อีกทั้งตัวน้ำพุร้อนอันบริสุทธิ์นี้ยังเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย ว่ากันว่าช่วยรักษาโรคได้ด้วย (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและผ้าเช็ดตัวไปด้วยสำหรับแช่น้ำพุร้อน)
 • อิสระให้ท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ค่ำ   นอน Bed and Breakfast Keflavík Airport

 

วันที่ 11     เรคยาวิค- ออสโล 

 • 05.00 สนามบินนานาชาติเคฟลาวิกออกเดินทางสู่เมืองออสโลด้วยเที่ยวบิน _______
 • 11.05   เดินทางถึงสนามบิน ประเทศนอร์เวย์ เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งสมัยก่อนเคยเป็นอาณานิคมใหญ่ของชุมชนชาวไวกิ้งโบราณ จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเหตุใดคนส่วนใหญ่ในแถบนี้จึงมีเชื้อสายไวกิ้งกันเกือบทั้งสิ้น
 • หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง กรุงออสโล ซึ่งตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด(FJORD) ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะมีเกาะที่ใหญ่ที่สุดชื่อ MALMOYA นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบ 343 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญของเมือง
 • นำท่าน ชมเมืองออสโล ผ่านชีวิตผู้คนในกรุงออสโลที่ดูสดชื่น รีแลกซ์ ไม่ตึงเครียด มีความบันเทิงกลางแจ้งตามท้องถนนให้ชม โดยมีถนนหลัก Karl Johans Gate ซึ่งเริ่มจากสถานีรถไฟ Central Station ผ่านรัฐสภา โรงละครแห่งชาติ มหาวิทยาลัยจนถึงพระราชวัง ซึ่งรายล้อมด้วยร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งชุมชนสังสรรค์ สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้เดินเล่นชมเมือง

 

วันที่ 12 ออสโล – กรุงเทพฯ

 • เช้า   รับประทานอาหารเช้า
 • xx.xx น.  เตรียมตัวเดินทางไปสนามบินออสโล   Check in สายการบินไทย (ใช้เวลาเดินทาง 11 ชม )
 • xx.xx น.  ออสโล – กรุงเทพ

 

วันที่ 13 เดินทางถึงกรุงเทพฯ

 • xx.xx น เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

***โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

 

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

 

ข้อควรทราบ สำหรับทริป ขับรถกรุ๊ปเล็กเล็ก

 1. อุณหภูมิที่ไอซ์แลนด์  เดือนกุมภาพันธ์   กลางคืนประมาณ -10 ถึง -20 องศาเซลเซียส , กลางวันประมาณ 0-5 องศาเซลเซียส
 2. กระเป๋าเดินทางขนาด 24 นิ้ว ไม่ควรใหญ่กว่านั้น เพราะรถที่เราใช้ ขนาดรถตู้ 9 ที่นั่ง ได้ 7 ท่าน รถตู้ 14 ที่นั่ง นั่งได้ 10 ท่าน   และรถ 7 ที่นั่ง 5 ท่าน
 3. ควรจะมีการสลับที่นั่งกันบ้างในรถแต่ละคัน
 4. อัตราแลกเปลี่ยน 1 ISK = 0.35 บาท (โดยประมาณ )ควรแลกเงินยูโร เพื่อแลกเป็นเงิน ISK ที่สนามบินเรคยาวิก
 5. อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ไม่รวมในค่าทริป ประมาณมื้อละ 100 – 200 ISK
 6. โรงแรมเราจะพักหลายแบบ ทั้งเป็นแบบโรงแรม แบบเกสเฮ้าส์ หรือ แบบอพาทเม้น มีห้องครัวสำหรับการทำอาหาร
 7. กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและผ้าเช็ดตัวไปด้วยสำหรับแช่ Blue Lagoon
 8. เสื้อผ้ากันหนาวที่รองรับอุณหภูมิอย่างน้อย 5-7 องศาเซลเซียส อุปกรณ์กันหนาว และเสื้อกันฝน ถุงมือ ผ้าพันคอ หมวกกันหนาว ลองจอนด์หรือ กางเกงเร็กกิ้งอย่างหนา รองเท้าชนิดกันน้ำ และพื้นสามารถเดินบนหิมะ รองเท้าสำหรับ Trekking
 9. น้ำดื่มที่ไอซ์แลนด์ดื่มได้

 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน 145,000 บาท ต่อท่าน

ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามราคาค่าตั๋วและ ภาษีน้ำมัน และ อัตราการแลกเปลี่ยน

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน หรือบางวันอาจจะเป็นแบบอพาทเม้นท์ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ และ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาบน้ำที่บลูลากูน แบบปกติ (ไม่รวมค่าเช่าชุดว่ายน้ำ และ ค่าผ้าขนหนู )
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ และ ประกันสุขภาพ ระหว่างการเดินทางตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกัน ตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบปกติ

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับระหว่างประเทศที่ระบุตามรายการ ทำการจองให้แต่จ่ายตามหน้าตั๋วจริง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ที่ระบุตาม และภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ ในรายการ เราทำการจองให้ และจ่ายตามจริง
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ในกรณีต้องการใบเสร็จ จะมีค่าภาษีบริการ 7% จากยอดค่าบริการ
 • ไม่รวมค่าทิปไกด์และ คนขับรถ

 

** หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้) **

 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.