ทัวร์ต่างประเทศ,

★ Dolomites, Italy Road Trip 10 Days ★

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

ชมความงามของ “ราชินีของโดโลไมท์” ทิวเขายอดหินทรงพีระมิดสูง แห่ง “อิตาลี” สัมผัสดินแดนมหัศจรรย์แห่งท้องทุ่งสีสันสดใส โอบล้อมไปด้วยหินยอดแหลมของโดโลไมท์

★ Highlight ★

Road Trip กรุ๊ปเล็ก ๆ 5 – 6 คน ขับรถเที่ยงเองแบบเจาะลึกโดโลไมท์ ประเทศอิตาลี ขับรถลัดเลาะ แวะถ่ายรูปตามจุดต่าง ๆ จนจุใจ เลือกฟินกินเที่ยวตามอัธยาศรัย แวะชมยอดเขาสวยงาม นับได้กว่า 10 ยอด นั่งกระเช้า รถราง ชมเมืองและเขตภูมิทัศน์อันยิ่งใหญ่ เที่ยวชมได้ทั้งธรรมชาติ และศิลปะวัฒนธรรม เลือกวันและเวลาเดินทางได้เอง หรือแบบแจมทริปตามตารางเดินทางปี 2560*

 

★ Dolomites, Italy Road Trip 10 Days ★

?ปักหมุดที่เที่ยวสำคัญ

เมืองเก่าเบอร์กาโม่ (Bergamo) • อุทยานเดลโล • Passo Stelvio • เมืองโซเด้น Sulden • เมืองโบลซาโน่ • หุบเขา Val Gardena • เมือง Ortisei • วาล ดิ ฟูเน่ (Val di Funes) • หมู่บ้าน San Pietro • ทะเลสาบ ลาโก ดิ มิสุริน่า • เมืองคอร์ติน่า คาเอ็มเพรสโซ่ คือ หัวใจของเขตโดโลไมท์ แห่งแอลป์อิตาลี • Grand Dolomite Road • ทะเลสาบโมลเวโน (Molveno) • เมืองซิมัวเน่ (Sirmione) • มหาวิหาร Duomo

ออกเดินทางด้วยรถเล็กท่องเที่ยวไปรอบอิตาลี (กว่าครึ่งของเส้นทางนี้ รถใหญ่ไม่สามารถเดินทางได้) ขับรถเที่ยว  จะจอดที่ไหนก็ได้ จะแวะที่ไหนก็ได้ จะออกนอกเส้นทางก็ได้ อยู่เกินเวลาก็ไม่บ่น เที่ยวจนมืดค่ำ (พระอาทิตย์ตกดึกมาก) ก็ไม่ว่ากัน

? ทำไมต้องไป Dolomites, Italy

– เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ระดับต้นๆ เพราะสวยแบบสุดๆๆๆ
– เป็นบริเวณที่รวมของ ภูมิทัศน์ที่งดงาม รวมทั้ง เขตอารยธรรมและเมืองศิลปะ ที่ตั้งอยู่ในเขต
ธรรมชาติของภูเขาสูง
– จึงสามารถเที่ยวชมได้ทั้ง ธรรมชาติ และ ศิลปะวัฒนธรรม ในบริเวณเดียวกัน
– เทือกเขาโดโลไมท์ เป็นเทือกเขาย่อยของเทือกเขาแอลป์ที่มีรูปร่างเป็นดั่งโขดหินขนาดใหญ่ มียอดเขากระจายไปทั่วบริเวณ สร้างให้บริเวณนี้เป็นเขตเทือกเขาแอลป์ที่ต่างจากแอลป์ในประเทศอื่นๆ
– เราจะแวะไปตาม ยอดเขาสวยงาม นับได้กว่า 10 ยอด นั่งกระเช้า-นั่งรถราง ชมเขตภูมิทัศน์อันยิ่งใหญ่
– เมื่อขึ้นไปตามยอดเขา ปล่อยเวลาเดินเที่ยวชม ถ่ายรูปให้นานที่สุด
– ทะเลสาบน้อยใหญ่ หลายแห่ง อาทิ ทะเลสาบการ์ด้า มี เมืองเก่า บนปลายแหลม น่าประทับใจ
– ลัดเลาะไปตาม ถนนพับผ้า ที่สูงชันแห่งหนึ่งของโลก

 

? ระยะเวลาการเดินทาง: 10 วัน

✔ตารางโปรแกรมการวันที่เดินทาง ปี 2560:

**ล่าแสงเหนือ ตุลาคม – เมษายน (*ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย)

ไอซ์แลนด์ ฤดูร้อนที่ไม่รู้ร้อน พฤษภาคม – กันยายน**

14 – 25 กุมภาพันธ์
9 – 20 มีนาคม
5 – 16 เมษายน
17 – 28 พฤษภาคม
14 – 25 มิถุนายน
19 – 30 กรกฎาคม
16 – 27 สิงหาคม – 3 กันยายน
*xx – xx ตุลาคม (2 ครั้ง)
*xx – xx พฤศจิกายน (2 ครั้ง)
*xx – xx ธันวาคม (2 ครั้ง)
*ยังไม่ระบุวันเดินทาง

 

โปรแกรมการเดินทาง

Day 1  กรุงเทพฯ-ดูไบ

18.00 น. พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8
เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเอมิเรตแอร์ (EK) เคาน์เตอร์เชคอิน T
21.25 น.เดินทางสู่สนามบินดูไบ

Day 2 ดูไบ – มิลาน – เบอร์กาโม

00.50 น. เดินทางถึงสนามบิดูไบรอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยังสนามบินเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
03.45 น. เหินฟ้าสู่ มิลาน โดยเที่ยวบินที่ EK 101 เวลา 03.45-08.25 น.
08.25 น. เดินทางถึง มิลาน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับรถเช่า และ ออกเดินทางสู่ เมืองเก่าเบอร์กาโม่
บ่าย สู่ เมืองเก่าเบอร์กาโม่ (Bergamo)เมืองที่มีอายุนับพันปี แต่เมืองที่เห็นคือภาพของยุคสมัยกลางที่ยังสมบูรณ์ ตรอกซอกซอยเล็กๆ ให้ความรู้สึกถึงยุคสมัยโบราณได้ดี นั่งรถราง ขึ้นไปชมเมือง เพราะเมืองอยู่บนยอดเนินสูง
พัก เมืองเบอร์กาโม่ (ระดับ 3 ดาว)

Day 3 เมืองสกีรีสอร์ทฟากตะวันตกเฉียงเหนือ – โซเด้น

เช้า เดินทางสู่ เมืองสกีรีสอร์ท ใจกลางเทือกเขาแอลป์ฟากตะวันตกเฉียงเหนือ
: ผ่าน อุทยานเดลโล ที่กว้างใหญ่ประกอบด้วยป่าสน โตรกลึก ทะเลสาบเล็กๆ ที่นี่คือ บ้านของกวางป่า-แพะภูเขา หนึ่งในอุทยานที่มีภูมิทัศน์งดงามที่สุดของ อิตาลี-สวิส (อยู่บนรอยต่อ 2 ประเทศ) : เดินทางผ่านช่องเขาที่สูงอันดับสอง ของเทือกเขาแอลป์ Passo Stelvio ชิดติดกับสวิสเซอร์แลนด์
บ่าย สู่ เมืองโซเด้น Sulden (Solda)
: เมืองโซเด้น เป็นชุมชนเก่าแก่ขนาดกลางใจกลางเทือกเขาแอลป์ ล้อมรอบด้วยยอดเขาหิมะสูงชัน ทิวทัศน์ของเมืองก็งดงามน่าประทับใจ นับเป็นปลายแดนที่ชาวยุโรปนิยมขึ้นมาพักผ่อน แต่สำหรับคนไทยน้อยคนที่จะรู้จัก
พัก เมือง Sulden (Solda)

 

Day 4 เมืองโบลซาโน่ – หุบเขา Val Gardena – Ortisei

เช้า เดินทางสู่ เมืองโบลซาโน่
: เมืองโบราณ เชิงภูเขาแอลป์แห่งนี้โด่งดังมาตั้งแต่ยุคโรมัน และรุ่งเรืองในยุคกลาง เดินชม กลางเมืองเก่า ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี งดงามด้วยจตุรัส โบสถ์ วิหารหลายแห่ง
: ให้เวลาเดินเที่ยวชม จิบกาแฟ ถ่ายรูปเมืองทรงเสน่ห์ที่อยู่กลางที่ราบของแอลป์อิตาลี
บ่าย เดินทางสู่หุบเขา Val Gardena พัก เมือง Ortisei ชมวิวภูเขาอลังการ และทุ่งราบบนภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป วันนี้เราจะะชิลชมวิวกันอย่างจุใจและพักกันในหุบเขาแห่งนี้เลย
พัก Oritise

Day 5 หุบเขา Val di Funes – Santa Maddalena – San Pietro

เช้า วันนี้เราจะ เพื่อเดินเทรคกิ้งเล็ก ๆ (เราดูว่า ขึ้นอยู่กับกระเช้าจะเปิดหรือไม่) วันนี้เราจะ Slow life ชมหมู่บ้านหุบเขาต่าง ๆ และเดินทางไปยัง วาล ดิ ฟูเน่ (Val di Funes) อันสวยงาม รวมถึงหมู่บ้าน Santa Maddalena มุมยอดฮิตที่ไปถ่ายรูปกัน
เดินชม หมู่บ้าน San Pietro ใน วาล ดิ ฟูเน่ (Val di Funes) (ระดับ 3 ดาว) ที่พักน่ารัก ๆ ที่มีวิวสวยงาม เพื่อจะได้ชมแสงทาทาบยอดเขา
พัก Oritise

 

Day 6 Val di Funes – Pragser Wilsee – ทะเลสาบ ลาโก ดิ มิสุริน่า – Cortina D’Ampezzo

เช้า – เดินทางไปสำรวจ ทะเลสาบสวยงามในหุบเขาที่มีธารน้ำสีเขียวมรกต Pragser Wildsee เดินรอบทะเลสาบ ก่อนพอได้ออกกำลัง แต่สวยทุกมุม
บ่าย – หุบเขา วัล พัสเตอเรีย เลาะไปตามหุบเขากว้าง ที่ประกอบด้วยหมู่บ้านเล็กๆแสนสวย หลายแห่ง โลกของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่โรมยังเป็นใหญ่บนคาบสมุทรอิตาลี
จุดหมายอยู่ ริมทะเลสาบ ลาโก ดิ มิสุริน่า ที่มีขนาดเล็ก โอบล้อมด้วยยอดเขาสูงที่ไร้หิมะแต่มีรูปทรงแปลกประหลาด แต่มีขนาดใหญ่โต เป็นเขตหนึ่งของ โดโลไมท์ ที่งดงาม
เย็น – เดินทางสู่ เมืองคอร์ติน่า (Cortina D’Ampezzo)
เมืองคอร์ติน่า คาเอ็มเพรสโซ่ คือ หัวใจของเขตโดโลไมท์ แห่งแอลป์อิตาลี บนเส้นทางงดงามด้วยภูมิประเทศ ป่าสน ทะเลสาบแสนสวย หุบเขากว้าง กระท่อมไม้ชาเลย์ ภูเขาหิมะ ยอดเขาหินปูน ค่อยๆจอดแวะถ่ายรูป
: ยอดเขาที่ไร้หิมะ แต่รูปทรงแปลกตา จะโผล่ขึ้นมาให้ท่านได้สัมผัสฯในทุกๆ โค้ง
พัก เมืองคอร์ติน่า

Day 7 คอร์ติน่า – Grand Dolomite Road – Molveno

เช้า : จุดชมวิว ที่ขึ้นถึงโดยใช้ กระเช้าไฟฟ้า ทัศนียภาพด้านบนยิ่งใหญ่ของหุบเขา โตรกผา ยอดเขารูปร่างประหลาด อากาศหนาวเย็นตลอดปี ให้เวลาท่านเดินถ่ายรูปไปตามใจ ปรารถนา เส้นทางเดินเท้าลัดเลาะสู่จุดชมวิวต่างๆ
บ่าย : เราจะออกเดินทางยาว ผ่านเส้นทางที่สวยงามมาก ที่เรียกว่า Grand Dolomite Road ระหว่างทางผ่านช่องเขาที่สวยงามอีกแห่ง Passo Pordoi มีกระเช้าให้เลือกขึ้น หลายกระเช้า
เดินทางสู่ อีกเส้นทางหนึ่ง สู่ เมืองโมลเวโน (Molveno) ที่มีทะเลสาบ Molveno ระหว่างทางก็แวะชื่นชมธรรมชาติ ความสวยงามของภูเขาไป
พัก เมืองโมลเวโน

Day 8 โมลเวโน – ทะเลสาบกราด้า-เมืองโบราณซิมัวเน่

เช้า เดินทางสู่ ริมทะเลสาบกราด้า เที่ยวชมเมืองน่ารัก Viva del Garda แล้วเดินทางเลาะริมทะเลสาบ ไปพักยังจุดหมาย
: จุดหมายอยู่ที่เมืองเล็กๆชื่อ เมืองโบราณซิมัวเน่ ที่ตั้งอยู่บนปลายแหลมเล็กๆที่เข้าถึงโดยมีถนนแคบๆเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ กลายเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญด้วยตั้งอยู่บนทำเลที่งดงาม ตรอกซอยเล็กๆแคบๆวกวนน่าประทับใจ
พัก เมืองซิมัวเน่ (Sirmione)

Day 9 ซิมัวเน่ – มิลาน – ดูไบ

เช้า เดินทางโดย มอเตอร์เวย์กลับสู่มิลาน
บ่าย โดยเราจะจอดรถที่นอกเมือง (การขับรถในเมืองมิลานอันตราย และห้ามเอารถที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นเข้า) แล้วเราจะใช้รถใต้ดินเดินทางไปชม มหาวิหาร Duomo อิสระชอปปิ้ง ก่อนที่จะเดินทางไปสนามบิน
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิลาน
22.20 น. เหินฟ้าสู่ ดูไบ

Day 10 กรุงเทพฯ

06.25 น. ถึง ดูไบ (รอเปลี่ยนเครื่อง)
08.50 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย EK 418 เวลา 08.50-18.10 น.
18.10 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทาง

 

** รายการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ข้อควรทราบ สำหรับทริป ขับรถกรุ๊ปเล็กเล็ก :  โดยปกติ รถที่ใช้เป็นรถ  8 ที่นั่ง

 1. อุณหภูมิทิ่ อิตาลี   พค –  กย   อากาศเย็นสบาย  มีดอกหญ้าดอกไม้  คนจะเดินทางท่องเที่ยวกันเยอะ  และ ช่วง ปลาย กย แล ตค  ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี พย  –  มีค  จะเป็นหน้าหนาวหิมะตก อันตรายสำหรับการจัดทริป
 2. กระเป๋าเดินทางขนาด 24 นิ้ว ไม่ควรใหญ่กว่านั้นเพราะรถที่เราใช้ ขนาดรถตู้  9 ที่นั่ง ได้  7 ท่าน รถตู้  14 ที่นั่ง  นั่งได้ 10 ท่าน   และรถ 7 ที่นั่ง 5 ท่าน ควรจะมีการสลับที่นั่งกันบ้างในรถแต่ละคัน
 3. อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ไม่รวมในค่าทริป  ประมาณมื้อละ 8-12 ยูโร
 4. โรงแรมเราจะพักหลายแบบ  เกสเฮ้าส์ หรือ แบบอพาทเม้น มีห้องครัวสำหรับทำอาหาร  โรงแรม มีอาหารเช้า แต่ไม่มีดาว สะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย
 5. เสื้อผ้ากันหนาว อุปกรณ์กันหนาว และเสื้อกันฝน  ถุงมือ ผ้าพันคอ หมวกกันหนาวลองจอนด์หรือ กางเกงเร็กกิ้งอย่างหนา   สำคัญคือ รองเท้าเพราะหน้าร้อนจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จุดชมวิว ให้เดินขึ้นไปดูได้
 6. น้ำดื่มที่อิตาลี ดื่มได้

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

 • รถ 1 คัน  6 ท่าน  ราคา   72,000 บาท
 • รถ 1 คัน  5 ท่าน ราคา    78,000 บาท
 • รถ 1 คัน  4 ท่าน  ราคา   89,500 บาท

ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม – มิลาน โดยประมาณ แล้วแต่สายการบิน   28,000-32,000

อัตรานี้รวม

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
 • รถเช่าเป็นรถขนาดเล็ก ประมาณ 7 ที่นั่ง  แต่เราจะรับแค่ 5- 6 ท่านรวมคนขับรถ รวมค่าน้ำมันตามระยะทางตามโปรแกรม  และ ทางด่วน มอเตอร์เวย์ ค่าที่จอดรถ และค่าจ้างคนขับรถแล้ว
 • ที่พักแบบเกสเฮ้าส์  อพาทเม้น  โรงแรม แต่รับรองสะอาดปลอดภัย  นอนห้อง ละ 2 ,3,4  แต่ อาหารเช้า ตามที่กำหนด
 • วีซ่าเชงเก้นอิตาลี  คนละ 2,200-2500 บาทต่อท่าน   เพราะพี่บางท่านบอกมีวีซ่าแล้ว แต่ทางบริษัทพาไปทำเตรียมเอกสารทัวร์ที่เกี่ยวข้องให้คะ
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ สามารถใช้ทำวีซ่าแชงเก้นได้ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

อัตรานี้ไม่รวม

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
 •  ไม่รวมค่าตั๋ว แต่ จองให้คะ และ หาตั๋วถูกจองให้ด้วยคะ
 • ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการเข้าสถานที่ต่างๆ  ที่ประมาณการให้ ไม่เกิน 5000 บาท เพราะ การเที่ยวครั้งนี้เป็นการเที่ยวแบบธรรมชาติคะ เช่นกระเช้า ถ้าเราไปแล้วสภาพอากาศไม่ดี เราไม่ได้ขึ้น  และ สถานที่ต่างๆ  เพราะบางทีเรากำหนดไปแล้วบางท่านไม่อยากเข้า เราเลยใช้แบบว่าไปจ่ายเอาข้างหน้าดีกว่า จ๊ะ  ค่ากระเช้าโดยประมาณ  คนละ 15 ยูโร โดยประมาณคะ แล้วแต่ว่าเราจะขึ้นจุดไหน แต่โปรแกรมนี้ กระเช้ามีหลายจุด ทางสต๊าฟเราจะแนะนำให้ขึ้นที่สวยที่สุดคะ
 • ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางเราช่วยดูร้านอาหารและดูแลบริการช่วยสั่งให้ด้วยคะ บางวันเราอาจจะทำรับประทานกันเองคะ ถ้าไม่เหนื่อยมาก
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.