ทัวร์ต่างประเทศ,

★ Canadian Rockies Trip 10 Days ★

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

เที่ยวแคนาดาฝั่งตะวันตก ชมเมืองหลวง Victoria, Vancouver เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก สัมผัสความมหัศจรรย์ของเทือกเขา Canadian Rockies ขับรถชมอุทยานแห่งชาติ แหล่งมรดกโลก โดย UNESCO พักผ่อนที่ Lake Louise ทะเลสาปสีเขียวมรกตที่งดงามตระการตา

ปักหมุดที่เที่ยว 

Victoria,  Canadian Rockies, Jasper National Park, Yoho National Park, Banff National Park, Alberta, Calgary, Vancouver, Whistler,

:: Highlight ::

Road Trip กรุ๊ปเล็ก ๆ 5 – 6 คน ขับรถเที่ยงเองแบบเจาะลึกแคนาดาฝั่งตะวันตก ขับรถลัดเลาะ แวะถ่ายรูปตามจุดต่าง ๆ จนจุใจ เลือกฟินกินเที่ยวตามอัธยาศรัย เลือกวันและเวลาเดินทางได้เอง หรือแบบแจมทริปตามตารางเดินทางปี 2560*

 

★ Canada – Canadian Rockies Trip 10 Days ★

?    ระยะเวลาการเดินทาง: 10 วัน

ตารางเดินทาง ปี 2560

6 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม

3 – 12 มิถุนายน

1 – 10 กรกฎาคม,

29 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม

26 สิงหาคม – 4 กันยายน,

4 – 13 กันยายน

23 กันยายน – 2 ตุลาคม

9 ตุลาคม – 18 ตุลาคม
** วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

โปรแกรมการเดินทาง

Day 1 Bangkok to Vancouver “Bon Voyage”

■  xx.xx น. พบกันที่ “สนามบินสุวรรณภูมิ”  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ

           เคาท์เตอร์ สายการบิน………….มีทีมงานอำนวยความสะดวก Check in

■  xx.xx น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศแคนาดา โดยสายการบิน…………เที่ยวบิน……………….

■  xx.xx น.  แวะเปลี่ยนเครื่องที่…………………..

■  xx.xx น.  เดินทางสู่ประเทศแคนาดา เที่ยวบินที่……………  (บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล)

■  xx.xx น. เดินทางถึงเมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) ประเทศแคนาดา ทำพิธีผ่านคนตรวจเมือง จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ Tsawwassen Bay เพื่อนั่งเรือเฟอร์รีข้ามช่องแคบจอร์เจียสู่ท่าเรือ Swartz Bay บน“เกาะวิกตอเรีย” เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย

■ เข้าที่พักที่เมือง Victoria, BC

 HotelVictoria, B.C. Canada (รับประทานอาหารบนเครื่องบิน)

 

Day 2 Victoria, Butchart  Gardens, British Columbia Parliament Buildings

■ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

■ เที่ยวชมเมืองวิกตอเรีย (Victoria) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia Parliament Buildings) ชมโรงแรมเก่าแก่ Empress Hotel

■ เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทเครคดารอค (Craigdarroch Castle Historical Museum) ซึ่งภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุควิกตอเรียน

■ เข้าชมสวนบูชาร์ด (Butchart Gardens) สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุมากว่า 100 ปี เเเละเป็นโบราณสถานแห่งชาติของแคนาดา

■ อิสระรับประทานอาหารค่ำ นั่งเรือเฟอร์รีเดินทางสู่เมือง Vancouver

■ เข้าพักที่เมือง Surrey, BC

 Hotel: Surrey, BC, Canada

 

Day 3 Trans Canada Highway, Canadian Rockies Road, Jasper

■ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

■ พาท่านเดินทางตามเส้นทาง Trans Canada Highway สู่เทือกเขาร็อกกี้ (Canadian Rockies Mountains)

★ เดินทางสู่เมือง Jasper แบบ Road Trip ใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมง ให้ท่านเพลินเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง ตามเส้นทาง Trans Canada Highway หนึ่งใน 10 เส้นทาง Highway ที่สวยงามติดอันดับโลก

■ ขับรถมุ่งสู่ Trans Canada Hwy ผ่านเมือง Kamloops เมืองไม้และเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางบกรับประทานอาหารกลางวัน

■ รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พักที่เมือง Jasper

Hotel: Jasper, Alberta, Canada

Day 4 Jasper National Park, Pyramid, Patricia Lake, Jasper

■ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

■ พาท่านออกเดินทางสู่ขับรถเที่ยว Jasper National Park

■ พักรับประทานอาหารเที่ยง เที่ยวชมเมือง Jasper

■ ชมความสวยงามของ Pyramid และ Patricia Lake ทะเลสาบที่น้ำใสและนิ่งเรียบราวกระจก จนสามารถเห็นเงาของภูเขาที่สะท้อนมาได้ชัดเจน

■ ขับรถเที่ยวชมความงดงามของเมือง Jasper ตลอดสองข้างทาง

■ รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พักที่เมือง Jasper

 

Hotel: Jasper, Alberta, Canada

Day 5 Madicine Lake, Maligne Lake, Spirit Island, Glacier View Inn

■ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

■ ออกเดินทางตามเส้นทาง Maligne Road ชมทะเลสาบอินเดียนแดง Madicine Lake

■ ล่องเรือชมทะเลสาบ Maligne Lake และ Spirit Island (ประมาณ 90 นาที)

■ ออกเดินทางสู่ธารน้ำแข็งกลางหุบเขาที่ Columbia Icefields สัมผัสธารน้ำแข็งได้อย่างใกล้ชิด

■ รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พักที่ Glacier View Inn

Hotel: Glacier View Inn, Alberta, Canada

Day 6 Glacier Skywalk, Columbia Icefields, Yoho National Park, Emerald Lake, Banff Gondola

■ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

■ ออกเดินทางพาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Glacier Skywalk ชมทุ่งน้ำแข็งกลางหุบเขาที่ Columbia Icefields สัมผัสธารน้ำแข็งได้อย่างใกล้ชิด โดยรถโดยสารล้อโต ที่จะพาเราข้าสู่ใจกลางธารน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

★Glacier Skywalk($32) *เปิด 15 เมษายนถึง 16 ตุลาคม มาเติมอะดรีนาลีนให้ตัวคุณเองด้วยการสัมผัสความตื่นเต้นใหม่บนทางเดินกระจกใส จากความสูง 918 ฟุต (280 เมตร) ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติ ภูเขาหิมะ น้ำตก สู่ใจกลาง Canadian Rockies

★The Columbia Icefield Glacier เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมใน The Canadian Rockies นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถไปชมธารน้ำแข็งบนยอดเขาสูงสุดชมความยิ่งใหญ่ของ The Athabasca Glacier ที่มีความยาวมากกว่า 6 กิโลเมตร และกว้าง 1 กิโลเมตร

Icefield Snowcoach ($80)*เปิด 15 เมษายนถึง 16 ตุลาคม

 

■ รับประทานอาหารกลางวันออกเดินทางสู่ Icefields Parkway ถนนที่ตัดผ่านใจกลางเทือกเขาร็อกกี้ นั่งรถชมวิวเพลิน ๆ สองข้างทางรายเรียงไปด้วยทะเลสาบ

■ เดินทางต่อไป Yoho National Park เที่ยวชมทะเลสาบมรกต (Emerald Lake) ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชัน

■ น้ำตก Takakkawfalls อีกหนึ่งน้ำตกที่มีความงดงามและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในแคนาดา โดยน้ำตกนั้นมีความสูงประมาณ 384 เมตร (1,260 ฟุต) โดยในยามที่ละอองน้ำกระทบแสงแดดจะก่อเกิดเป็นสายรุ้งที่งดงามมากอีกด้วย

■ รับประทานอาหารเย็นเข้าพักที่เมือง Lake Louise

Hotel: Lake Louise, Alberta, Canada

 

Day 7 Lake Louise, Banff, Minnewanka Lake, Calgary

■ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

■ เดินทางสู่เมือง Banff ดูแม่น้ำ Bow River เที่ยวชมเมืองตามอัธยาศรัย

■ เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแบมฟ์ Banff National Park นั่งกระเช้าลอยฟ้า (Banff Gondola) ขึ้นไปบนยอดเขาซัลเฟอร์เพื่อชมทิวทัศน์ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ

★ Banff Gondola ($45) *เปิดให้ขึ้นได้ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม

 

■ รับประทานอาหารกลางวัน เที่ยวชมทะเลสาบสีเขียวมรกต Lake Louise ยามบ่าย

★ทะเลสาปหลุยส์ (Lake Louise) 1 ใน 10 ทะเลสาปที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดในโลก แวะชมสถานที่ต่าง ๆ ใกล้เคียง เช่น โรงแรม Fairmont Chateau Lake Louise ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในโลก ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี

 

■ เที่ยวชมทะเลสาบมอเรน (Moraine Lake) ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์แห่งนี้อยู่ในวัลลีย์ ออฟ เดอะ เท็น พีกส์ (Valley of the Ten Peaks) ที่ปรากฏอยู่บนโปสการ์ดนับไม่ถ้วนและด้านหลังธนบัตร 20 ดอลลาร์แคนาดา

■ ออกเดินทางสู่เมือง Calgary ชมเมือง Calgary ยามเย็น อิสระรับประทานอาหาร พักที่โรงแรมใน Calgary

Hotel: Calgary, AB, Canada

 

Day Sea-to-Sky coastal highway, Whistler, PEAK 2 PEAK Gondola

■ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

■ พาท่านเดินทางสู่สนามบิน Calgary Int’l (YYC) เพื่อเดินทางสู่แวนคูเวอร์

■ ถึงสนามบินแวนคูเวอร์ ออกเดินทาง Sea-to-Sky coastal highway เที่ยวชมน้ำตก Shannon Fallsแวะชม Brandywine Falls ที่เมือง Squamish

★ Brandywine Falls สูง 70 เมตร และสามารถมองเห็นทะเลสาป Daisy Lake วิวโอบล้อมด้วยขุนเขา

■ เดินทางสู่เมือง Whistler “2010 Winter Olympic Games Place”

 

★เมืองวิสเลอร์ เป็นเมืองที่จัดโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2010 อยู่ในรัฐ British Columbia ซึ่งอยู่ทางเหนือของแวนคูเวอร์ขึ้นไปนั้น เป็นเมืองตากอากาศและสกีรีสอร์ตอันดับหนึ่งของทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างภูเขาใหญ่ 2 ลูก คือ วิสต์เลอร์ (Whistler) และแบล็กคอมบ์ (Blackcomb)

■ รับประทานอาหารกลางวัน Whistler Village Tour – Whistler เป็นเมือง car-free ไม่มีรถผ่านเข้าในเมืองได้ ต้องเดินเท้าชมเมืองเท่านั้น มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และร้านอาหาร 90 ร้าน

■PEAK 2 PEAK Gondola ชมความงามบนยอดเขา 360 องศา สัมผัสความหนาวเย็นบนยอดเขาสำหรับเล่นสกียอดฮิตในฝั่งอเมริกาเหนือ

■ รับประทานอาหารค่ำ เข้าพักโรงแรมที่  Whistler

Hotel: Whistler, BC, Canada

Day 9 Capilano Suspension Bridge, Gastown, Stanley Park

■ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

■ ออกจากโรงแรมที่พัก เดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ เที่ยวชม 1 ใน 5 “เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก”

★เมืองแวนคูเวอร์ติด 1 ใน 5 “เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก” หลายปีซ้อนได้รับการจัดอันดับจากหน่วยอีไอยู ของนิตยสาร “เดอะ อีโคโนมิสต์” ให้เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก โดยผลสำรวจเพื่อจัดอันดับอิง 5 ปัจจัยสำคัญ คือ ด้านสาธารณสุข เสถียรภาพ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การศึกษา และสาธารณูปโภคต่าง ๆ

แวนคูเวอร์ได้ชื่อว่าเป็นเมือง Green and Clean เต็มไปด้วยต้นไม้ทุกตรอกซอกซอย ดอกไม้จะบานให้ชมความงดงามของดอกซากุระ (Cherry Blossoms) ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (เมษายน – มิถุนายน) และเขียวขจีในช่วงฤดูร้อน (กรกฎาคม – สิงหาคม) ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีส้มทั้งเมืองในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และเข้าสู่ฤดูหนาว (ซึ่งถือว่าอากาศเมืองนี้ยังคงอบอุ่นที่สุดหากเทียบกับทุก ๆ เมืองในแคนาดา) เป็นเมืองทัศนียภาพที่งดงามผสมผสานธรรมชาติ ทะเล ภูเขา ต้นไม้ และเมืองต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว

■ ชม Capilano Suspension Bridge สะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดของแคนาดา มีความยาวถึง 450 ฟุต สูง 230 ฟุต ทอดข้ามเหวลึกเหนือแม่น้ำคาพิลาโน (Capilano River) เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปสู่ป่าฝนทางชายฝั่งตะวันตกและจุดท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของอุทยาน ได้แก่ ผจญภัยบนบ้านต้นไม้ (Treetops Adventure)

■ ขับรถข้ามสะพาน Lion Gate เข้าสู่เมือง Vancouver เที่ยวชม Stanley Park สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา และได้รับขนานนามว่าเป็น “ปอดของแวนคูเวอร์” ได้รับการจดทะเบียนให้เป็น “โบราณสถานแห่งชาติของแคนาดา” และเป็นโอเอซิสสีเขียวท่ามกลางภูมิทัศน์เมืองแวนคูเวอร์

■ เที่ยวชมเมืองแวนคูเวอร์ยามเย็น รับประทานอาหารค่ำ  พักที่แวนคูเวอร์

Hotel: Vancouver, BC, Canada

 

Day 9 Vancouver

■ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

■ ออกจากโรงแรมที่พักหลังรับประทานอาหารเช้า เที่ยวชมชายหาด English Bay แวะถ่ายรูปกับงานศิลปะริมหาด ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแวนคูเวอร์ เช่น Canada Place

■  เที่ยวชมตึกเก่าย่านเมืองเก่า Gastown ชมนาฬิกาไอน้ำ (Gastown Steam Clock) เรือนแรกของโลกอยู่ตรงหัวมุมถนน จะส่งเสียงหวูดร้อง ทุก 15 นาที และส่งเสียงพร้อมกับพ่นไอน้ำออกมาทุก 1 ชั่วโมง

■ รับประทานอาหารกลางวัน

■ ออกเดินทางจากเมืองแวนคูเวอร์ มุ่งหน้าสู่กรุงเทพ ฯ

สายการบิน  ________ เที่ยวบิน ________ (ข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล)

แวะเปลี่ยนเครื่องที่____________

นอนบนเครื่องบิน / รับประทานอาหารบนเครื่องบิน

Day 10 Vancouver to Bangkok

XX.XX น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

*** รูปภาพเป็นการโฆษณาสถานที่นั้น ๆ ซึ่งขึนกับแต่ละฤดูกาลที่ออกเดินทางด้วย ***

 

อัตราค่าบริการ  ……………………  บาทต่อท่าน

ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศแคนนาดา

ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน……………… ราคา ……………. บาท/ท่าน

ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน ราคา …………………… บาท/ท่าน

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.